SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Sustainable Development Goal 11 (SDG 11) “Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam” is een breed inzetbaar doel. Dit doel is ontstaan als gevolg van de verstedelijking. Verstedelijking wil zeggen dat het aantal mensen dat in de stad woont stijgt en in de toekomst blijft toenemen. In 2030 wordt verwacht dat zo’n […]

SDG 12: een managementvraagstuk?

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12: verantwoorde productie & consumptie is door 81 internationale ‘Global 500’ ondernemingen als één van de belangrijkste SDG’s gekozen. Rob van Tulder, hoogleraar International Business-Society Management aan de Erasmus Universiteit ziet verantwoord produceren ook hoog op de agenda. Hij zegt: “SDG12 is steeds meer een gewoon managementvraagstuk. De vraag is niet meer óf je […]

SDG 13: Klimaatactie

Sustainable Development Goal 13 (SDG 13) “Klimaatactie” is opgesteld om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor miljoenen mensen en de natuur. Zo smelten de poolkappen en wordt het inkomen van vele mensen bedreigd door de extreme weersomstandigheden die de opwarming met zich mee brengt. Kortom: We […]

SDG 14: Leven in het water

Sustainable Development Goal 14 (SDG 14) is opgesteld om kwaliteit van leven in het water te waarborgen. Dit betreft duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen […]

SDG 15: Leven op het land

Sustainable Development Goal 15 (SDG 15) is opgesteld om het gebruik van ecosystemen te verduurzamen. De aarde verliest jaarlijks 13 miljoen hectare bos. Daarbij ontstaat jaarlijks een woestijnvorming van 3,6 miljard hectare. Ook in Nederland zijn er problemen met betrekking tot ontbossing. Ongeveer 33% van de boomsoorten in Nederland staan op de Rode Lijst en […]

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Sustainable Development Goal 16 (SDG 16) is opgesteld om geweld en corruptie te bestrijden. Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is duurzame ontwikkeling vrijwel onmogelijk. Ook dienen rechtssystemen met dit ontwikkelingsdoel te worden versterkt op nationaal en internationaal niveau. Momenteel kost Corruptie, diefstal en belastingontwijking ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Hoe kan jouw organisatie bijdrage […]

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Sustainable Development Goal 17 (SDG 17) is opgesteld om een nieuw mondiaal partnerschap tussen organisaties en instanties te starten. Om alle duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen realiseren is dit partnerschap nodig. Hierbij staat een samenwerking ter bevordering van technologie, kennisoverdracht, handel, data en ontwikkelingshulp centraal.     Hoe kan jouw organisatie bijdrage leveren aan SDG 17? […]