SDG 1: Geen armoede

SDG 1 Geen armoede

Sustainable Development Goal (SDG 1) is het belangrijkste ontwikkelingsdoel en is opgesteld om extreme armoede te beëindigen. Naar schatting leefde in 2015 702 miljoen mensen met een dagelijks besteedbaar bedrag van 1,90 dollar of minder. Deze armoede heeft meerdere oorzaken. Zo dient de sociale zekerheid wereldwijd rondom werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een het hebben van […]

SDG 2: Geen honger

SDG 2 Geen honger

Sustainable Development Goal 2 (SDG 2) is opgesteld om de wereldwijde voedselvoorziening te verbeteren. Wereldwijd gaan  66 miljoen basisschoolkinderen met honger naar school. Ook in westerse landen als Nederland zijn er problemen met betrekking tot voeding. De Nederlandse voedselbank schat dat zo’n 400.000 mensen in Nederland regelmatig honger hebben. Hoe kan jouw organisatie bijdrage leveren […]

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Sustainable Development Goal 3 (SDG 3) is opgesteld om goede gezondheid te verzekeren en welvaart te promoten voor alle leeftijden. Zonder goede gezondheid kan er geen duurzame ontwikkeling plaatsvinden. Ieder jaar sterven er zes miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Moedersterfte is de afgelopen jaren al flink gedaald, maar ook hier kunnen nog stappen in […]

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) is opgesteld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook is het doel opgesteld om levenslang leren voor iedereen te bevorderen. Dit houdt in dat er naast toegang tot basisonderwijs ook toegang tot voortgezet- en hoger onderwijs moet komen voor iedereen. Op inhoudelijk vlak dient het onderwijs onderwerpen als […]

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 5 Gendergelijkheid

Sustainable Development Goal 5 (SDG 5) is opgesteld om gelijke rechten tussen mannen en vrouwen wereldwijd te waarborgen. In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Ook in westerse landen heerst nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In Nederland verdienen mannen gecorrigeerd 7% meer! […]

SDG 6: Schoon water en Sanitair

SDG 6 Schoon water en sanitair

Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) is opgesteld om schoon water en sanitair voor iedereen op de wereld te realiseren. Er is genoeg schoon drinkwater voor iedereen op de wereld, maar door problemen zoals een slechte infrastructuur of economie, sterven er elk jaar nog miljoenen mensen. Dit door ziekten die veroorzaakt worden door vervuild drinkwater […]

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Sustainable Development Goal 7 (SDG 7) is opgesteld om toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen te verzekeren. Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Tegelijkertijd is energie ook een van de grootste problemen van deze eeuw. We halen te veel energie uit kolen, olie […]

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Sustainable Development Goals 8 (SDG 8) is opgesteld om fatsoenlijk en werk te creëren voor iedereen op de wereld. Hierbij dienen er goede werkomstandigheden te zijn. Ook dient het werk economische groei te stimuleren zonder dat het milieu wordt aangetast. Tussen 2016 en 2030 zijn er 470 miljoen extra banen nodig. Hoe kan jouw organisatie […]

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Sustainable Development Goal 9 (SDG 9) heeft betrekking tot industrie, innovatie en infrastructuur. Een goede infrastructuur speelt een sleutelrol voor iedereen op de wereld. Hoe kun je anders naar je werk, zaken doen of jezelf voorzien in levensmiddelen? In veel ontwikkelingslanden ontbreekt deze fundamentele infrastructuur. Hierdoor blijven technologische ontwikkelingen en industrieën achter op de tijd. […]

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Sustainable Development Goal 10 (SDG 10) is opgesteld om ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen. Tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid binnen ontwikkelingslanden met 11 procent toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen blijft inkomensongelijkheid toenemen. Hoe kan jouw organisatie bijdrage leveren aan dit duurzame ontwikkelingsdoel? SUB – Sustainable Boost legt het je […]