SUB-barometer

van inzicht naar actieplannen

Ook benieuwd waar je organisatie nu staat? Welke voordelen behaald kunnen worden met duurzaamheid? Hoe voldaan kan worden aan wet- en regelgeving? En welke stappen je moet zetten om daar te komen?

Met de SUB-barometer helpen wij organisaties om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsprofiel van hun facilitaire bedrijfsvoering en de vertaalslag te maken van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen. Maatregelen die direct verwerkt kunnen worden tot (inkoop) actieplannen en gekoppeld zijn aan de 17 SDG’s.

Jouw duurzaamheidsplan binnen 3 maanden

Hoe duurzaam is de facilitaire bedrijfsvoering van jouw organisatie? En hoeveel initiatieven neemt jouw organisatie al die bijdrage leveren aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s)?

De SUB-barometer geeft inzicht in de volwassenheid van de bedrijfsvoering. Hiermee helpen wij organisaties om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsprofiel van hun bedrijfsvoering en kansen in kaart te brengen die niet alleen financieel, maar ook maatschappelijke winst op kunnen leveren. Daarnaast wordt met de tool inzichtelijk gemaakt welke bijdrage jouw organisatie levert aan de SDG’s.

Ook voor jouw organisatie is dit mogelijk; binnen drie maanden realiseren wij met de SUB-barometer jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in concrete duurzaamheidsmaatregelen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Boosted by SUB..

Organisaties over de SUB-barometer

De meerwaarde van de SUB-Barometer is het plenair invullen van de vragen met diverse interne stakeholders. Tijdens een tweetal sessies waren P&O, FB, Inkoop & ICT aanwezig. Door het collectief beantwoorden van de vragen ontstond veel interactie en inzicht in elkaars belangen. Het gezamenlijk brainstormen leverde een gedragen actieplan op, dat wij gebruikt hebben voor het jaarplan van de bedrijfsvoering. Per kwartaal geeft de actiehouder een toelichting over de voortgang, delen wij de resultaten met onze organisatie en groeit het aantal duurzame ambassadeurs in de organisatie!
Regio Gooi- en Vechtstreek

Manager Bedrijfsvoering

De SUB-Barometer hebben wij gebruikt als input voor ons MVI-actieplan. De koppeling met de SDG’s gaf ons meer inzicht in de relaties die er zijn tussen de verschillende afdelingen. De volgende stap is om alle goede initiatieven verder met elkaar te verbinden en daaraan KPI’s te koppelen.
LVNL

Coördinator Facility Services

Het klopt echt! Het is een zeer klantvriendelijke tool, dat een goed beeld geeft over je huidige en gewenste duurzaamheidsprofiel. Tijdens het invullen van de SUB-Barometer is voldoende ruimte voor het uitwerken van gezamenlijke oplossingen en het noteren van de prioriteitstelling. Dit laatste heeft enorm geholpen om structuur in de aanpakswijze aan te brengen en het stapsgewijs toewerken aan verbetering van de duurzaamheidskansen:-)!
Sanquin

Hoofd FB Service Center

Actieplan duurzaamheidsmaatregelen & SDG-impact

Op basis van de resultaten uit de barometer ontvang je voor jouw organisatie een actieplan met concrete duurzaamheidsmaatregelen. Op basis van haalbaarheid en ambities binnen jouw organisatie is in dit actieplan uitgelegd welke concrete maatregelen jouw organisatie kan doorvoeren om duurzaamheidsambities en SDG-initiatieven te verzilveren.

Doe jij ook mee?

Is jouw organisatie al klaar voor de wereld van morgen? Doe de gratis 0-meting en ervaar de boost van sustainability!