SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Sustainable Development Goal 17 (SDG 17) is opgesteld om een nieuw mondiaal partnerschap tussen organisaties en instanties te starten. Om alle duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen realiseren is dit partnerschap nodig. Hierbij staat een samenwerking ter bevordering van technologie, kennisoverdracht, handel, data en ontwikkelingshulp centraal.

 

 

Hoe kan jouw organisatie bijdrage leveren aan SDG 17? Sustainable Boost legt het je uit! SDG 17 is opgesteld omdat:

  • Niet alle ontwikkelde landen voldoen aan hun verplichtingen om overeengekomen steunniveaus te bieden;
  • Vele ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot financiële en technische middelen. Meer dan 4 miljard mensen hebben nog geen toegang tot internet, waarvan 90% zich bevindt in ontwikkelingslanden;
  • Vele fabrikanten en consumenten profiteren van oneerlijke handelsbeperkingen. Dit leidt tot verstoringen in mondiale agricultuur markten.

Stap 1: Vertaalslag van duurzaamheidsambities naar maatregelen

De eerste stap naar bijdrage leveren aan SDG 17 is het hebben van duurzame ambities als organisatie. Heeft jouw organisatie deze duurzame ambities? Dan kan er een vertaalslag worden gemaakt naar concrete maatregelen. Door deze maatregelen te koppelen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen ontstaat een nieuwe taal van verslaggeving. Deze verslaggeving wordt vormgegeven door rol die organisaties spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen. Van organisaties wordt verwacht dat de SDG’s geïntegreerd worden in hun strategie en in hun bedrijfsvoering, en dat zij hierover rapporteren.

Stap 2: Betrek stakeholders bij duurzaamheidsmaatregelen

De tweede stap in het naleven van SDG 17 is het betrekken van interne en externe stakeholders. Door belanghebbende te betrekken bij duurzaamheidsambities ontstaat draagvlak. Bovendien vergroot dit de kans op succes. Je kunt als organisatie een stuurgroep formeren, waarin stakeholders de dialoog aangaan. Vervolgens kun je hier invulling aan geven door het inkoop- en huisvestingsbeleid te bespreken.

Stap 3: Duurzame samenwerkingen

Nadat maatregelen zijn opgesteld en overeengekomen kunnen concrete acties worden uitgevoerd. Zo kun je als organisatie SDG impact maken door duurzame samenwerkingen aan te gaan:

  • Inkopen uit de regio. Support your locals! Door producten en diensten in te kopen bij leveranciers uit de regio steun je de lokale economie. Ook is minder transport nodig, wat zorgt voor minder CO2-uitlaat. Dat is dan weer beter voor het milieu.
  • Ontwikkel een samenwerkingsbeleid. Heeft jouw organisatie een actief beleid in het samenwerken met inwoners, bedrijven en instanties uit de regio? Door een actief beleid te voeren waarbij samenwerking centraal staat wordt de sociale cohesie bevorderd. Ook heeft dit een positief effect op het behartigen van belangen en het imago van jouw organisatie. Zo kun je bijvoorbeeld samenwerken met scholen uit de regio. Het beleid heeft als doel dat de aanwezigheid en activiteiten van een organisatie in goede harmonie zijn met de omringende woon-, werk- en leefomgeving.

SUB Barometer

Met de SUB-barometer helpen wij organisaties om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsprofiel van hun facilitaire bedrijfsvoering en de vertaalslag te maken van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen. Maatregelen die direct verwerkt kunnen worden tot (inkoop) actieplannen. Wij helpen graag bij het invullen van de SUB barometer en het verzilveren van duurzaamheidsambities. Wil je weten hoe goed jouw organisatie op weg is naar invulling van de 17 SDG’s? Doe de gratis 0-meting!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

12-11-2020

Principe 1: duurzaam leiderschap

Duurzaam Leiderschap behoort tot de 9 principes voor een duurzame...
20-11-2023

Een bijdrage leveren aan een betere wereld met Jeroen Zonneveld

Verbeter de wereld begin een bedrijf! Jeroen Zonneveld richt in...
02-09-2021

IMPACTMAKER GEZOCHT

*Inmiddels hebben wij een leuke collega gevonden. Bedankt voor je...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.