KOPLOPERS DUURZAAM FACILITY MANAGEMENT

Ben jij al klaar voor de wereld van morgen?

DOE MEE

Start vandaag met de wereld van morgen,

ervaar de boost van Sustainability!

SUB maakt organisaties toekomstbestendig.

Ook benieuwd waar je organisatie nu staat? Welke voordelen behaald kunnen worden met duurzaamheid? Hoe voldaan kan worden aan wet- en regelgeving? En welke stappen je moet zetten om daar te komen?

Met onze pragmatische en integrale aanpak creëren wij inzicht, bewustwording en verbinding. Ook voor jouw organisatie is dit mogelijk; binnen drie maanden realiseren wij met de SUB-barometer jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in concrete duurzaamheidsmaatregelen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Met SUB geven we de facilitaire branche een toekomststoel!

Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen is het belangrijk om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Dit doen we door letterlijk een lege stoel aan te schuiven als symbool voor de toekomst.

De #toekomststoel is een idee van Jan Terlouw. De #toekomststoel is een lege stoel die in iedere vergadering en in elk overleg de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Doe mee en zet letterlijk een lege stoel in elke meeting!

ONZE MISSIE

Wij helpen organisaties met het realiseren van winst
voor mens, milieu en maatschappij!

Door een steeds kritischere samenleving en overheid wordt van organisaties verwacht dat ze transparant zijn en dat financiële prestaties hand in hand gaan met maatschappelijk van betekenis zijn.

Wij geloven dat succesvolle organisaties van morgen, vandaag al een positieve bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een duurzame toekomst. Verduurzaming levert échte winst op!

Veel organisaties gingen jou al voor en hebben gebruik gemaakt van onze tools, workshops en begeleiding! Voor de bovenstaande organisaties hebben wij duurzame meerwaarde mogen leveren.

Met onze pragmatische en integrale aanpak creëren wij inzicht, bewustwording en verbinding. Hierdoor helpen wij organisaties om duurzaamheidsambities te realiseren en aan de slag te gaan met de wereld van morgen. Met online tools & kennis creëren wij een stuurzame facilitaire bedrijfsvoering, waarmee organiaties zowel financieel, facilitair als maatschappelijk in control zijn.

Interessante feiten

12%

Duurzaamheid en MVO maken klanten loyaler. Het effect van DOING GOOD van innovatieve, organisaties is een 12% hogere klant loyaliteit.

44%

In 2020 bestaat de helft van de bevolking uit millenials. 44% van de millenials wil niet werken voor een organisatie met een slechte MVO reputatie.

133%

Betekenisvolle bedrijven presteren gemiddeld 133% beter dan de markt.

91%

Uit onderzoek onder meer dan 10.000 consumenten blijkt dat 91% bij vergelijkbare prijs en kwaliteit switcht naar een betekenisvolle ondernemer.

12X

Uit onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog mensen 12 keer zo rijk zijn, maar niet gelukkiger, misschien zelfs ongelukkiger!

66%

Uit onderzoek blijkt dat 66% van de jongeren hun keuze voor een werkgever voor een groot deel baseren op diens betekenisgeving.

65%

De komende vijf jaar ziet 65% van de respondenten duurzaamheid als belangrijkste thema voor facility management.

71%

71% van de bedrijven in Nederland is van plan aan de slag te gaan met Sustainable Development Goals (SDG’s). Van deze bedrijven geeft slechts 13% aan over de tools hiervoor te beschikken.

23%

Van 531 facilitaire professionals geeft slechts 23% aan duurzaamheidsambities te hebben vertaald naar prestatie indicatoren en concrete doelen.

Bronvermelding: MVO-Onderzoek Nederland | Facility & Workplace management in 2019  | MVO Nederland | FMN & Twijnstra Gudde | Toepassing van SDG’s door Nederlandse organisaties, februari 2019, PwC.

WIJ HELPEN JOUW ORGANISATIE MET HET VERZILVEREN VAN DUURZAAMHEIDSAMBITIES:

Energie efficiency

Energiebesparende maatregelen

 

Lees Meer

Circulair FM

van afval naar grondstof naar Zero Waste

Lees Meer

CO2-footprint verkleinen

inzicht, maatregelen en voortgang monitoren

Lees Meer

Mobiliteit verduurzamen

schoner en slimmer vervoer

Lees Meer

Sociale innovatie

social return, PSO- & SW-inkoop

 

Lees Meer

Circulair inkopen

circulaire contractvormen & circulair aanbesteden

 

Lees Meer

One FM Ketensamenwerking

kennisdeling & samenwerking door dialoogsessies

 

Lees Meer

Lees Meer

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

Facility management als vliegwiel voor een duurzame wereld

De Sustainable Development Goals (SDG’s) staan voor 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die wereldwijd een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. Zij gelden voor alle landen en voor alle mensen.

De Nederlandse overheid en bedrijfsleven hebben een grote invloed op het realiseren van deze ambities. Van organisaties wordt verwacht dat de SDG’s geïntegreerd worden in hun strategie, een vertaalslag wordt gemaakt naar concrete (inkoop) maatregelen voor hun bedrijfsvoering en dat zij rapporteren over de voortgang.

Hierbij zijn de SDG-indicatoren mondiaal de nieuwe taal voor verslaglegging over de rol die ondernemingen spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen.

Bij het concretiseren van duurzaamheidsambities speelt het facility management een cruciale rol, waarbij facility managers een sleutelfunctie kunnen vervullen. Door het realiseren van (keten)samenwerking tussen belanghebbenden kan invloed uitgeoefend worden op tal van duurzaamheidsthema’s als: energie, gezondheid, welzijn, armoedebestrijding, duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, milieu, inclusiviteit en circulariteit. Dit biedt kansen voor organisaties om vanuit hun facility management te groeien naar een excellente bedrijfsvoering.

Hierbij ontstaat een voorsprong voor organisaties die zich accountable maken en duurzaamheidsambities en SDG-impact meetbaar maken en hierover rapporteren. Dit heeft een positieve impact op commitment van stakeholders, maakt organisaties toekomstbestendig en zorgt voor een Sustainable Boost!

Druk op de onderstaande SDG iconen voor de bijbehorende uitleg en video!

OVER ONS

Jeroen Zonneveld

Sociaal paspoort

Passie voor anders (sociaal) inkopen met maatschappelijke impact


Facility management vervult sleutelrol voor een duurzame wereld


Focus op win-win en gemeenschappelijke belangen


Een excellente facilitaire bedrijfsvoering is een betekenisvolle


Door samenwerking, verbinding
en co-creatie het verschil maken


Achterlaten van een betere
duurzame wereld

            

Wij zijn aanjagers van het nieuwe normaal!
Wij begeleiden organisaties met vraagstukken op het gebied van huisvesting, facilitair en inkoop, die zich hebben voorgenomen de samenleving beter achter te laten en maatschappelijke doelen na te streven. Dit doen wij samen met onze SUB Boosters!
Met pragmatische tools en actuele kennis laten we organisaties met hun bedrijfsvoering excelleren en helpen wij met het realiseren van maatschappelijke impact.
Pragmatische tools waarmee organisaties op eigen kracht het verschil kunnen maken!

Meer dan 20 jaar combineren wij facilitaire en inkoopvraagstukken bij onze klanten met thema’s als MVO, circulariteit, sociale innovatie en invulling van de SDG’s.
SUB heeft zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van inkoop en aanbestedingstrajecten, veranderingstrajecten en ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering. Ook is SUB gelieerd aan Social Enterprise organisaties en bekend met de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om anders (sociaal) in te kopen. Dit maakt dat wij de vertaalslag kunnen maken van inkoopbehoeften naar tenderstrategie en het realiseren van duurzaamheidsambities.

Babs Mammen- van der Zon

Sociaal paspoort

Verbinder van kansen en wensen in de markt


Bewust van ecologische
voetafdruk


Handelend vanuit een oplossings-gerichte aanpak


Alleen door te delen kan je vermenigvuldigen


Passie voor facilitaire
duurzame innovatieve concepten


Positieve bijdrage leveren aan
een betere samenleving

 

 

 

            

SHOP

SUB-barometer

Met de SUB-barometer helpen wij organisaties om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsprofiel van hun facilitaire bedrijfsvoering en de vertaalslag te maken van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen. Maatregelen die direct verwerkt kunnen worden tot (inkoop) actieplannen.

Wij helpen graag bij het invullen van de SUB-barometer en het verzilveren van duurzaamheidsambities!

Workshop

Bij SUB kun je terecht voor verschillende inspirerende, creatieve en interactieve workshops. Vanuit diverse invalshoeken en afgestemd op de doelgroep verzorgen we workshops over de opmars van de betekeniseconomie, de nut en noodzaak van organisaties om maatschappelijk van betekenis te zijn en de kansen die het facility management biedt om door anders (sociaal) in te kopen organisaties toekomstbestendig te maken.

SUB-dashboard

Het SUB-dashboard helpt organisaties om met concrete KPI’s te rapporteren over de bijdrage aan SDG indicatoren en de maatschappelijke impact die wordt gecreëerd. Dit zorgt voor focus en maakt organisaties accountable.

Het periodiek rapporteren over voortgang en status van duurzaamheidsambities heeft een positieve impact op verbinding en betrokkenheid van stakeholders bij een organisatie.

ONTVANG EEN GRATIS 0-METING

Start vandaag met de wereld van morgen!

PARTNERS
& NETWERKEN

Met een netwerk van geselecteerde SUB Boosters werken we samen aan onze droom: het realiseren van een duurzaamheidsrevolutie in de facilitaire branche! Vanuit een gedeelde passie voor sustainability delen we actuele kennis en onze duurzaamheidstools om door samenwerking op steeds grotere schaal het facility management te verduurzamen. Hiermee maken we organisaties toekomstbestendig en realiseren we winst voor mens, milieu en maatschappij! Geïnteresseerd in een samenwerking als netwerkpartner? Neem gerust contact met ons op.

CONTACT

SUSTAINABLE BOOST

 
 
 
Adres:

Fluorietweg 17
1812 RR Alkmaar

Tel: 085 – 0609 202
info@sustainableboost.nl

KvK: 75384825
BTW: NL 860262169 B01

STUUR EEN BERICHT