Wat klanten van ons vinden

“Een beleid opstellen, doe je niet zomaar 1-2-3. In de zoektocht naar een geschikte samenwerkingspartner viel ons oog op Sustainable Boost. Zij begeleiden organisaties naar een duurzame, betekenisvolle bedrijfsvoering. SUB bood ons dé helpende hand die we in de opstartfase nodig hadden. MVO is geen nieuw begrip binnen onze organisatie. Er zijn de afgelopen jaren diverse programma’s binnen de pijlers mens, milieu en maatschappij geïnitieerd en ontwikkeld. De begeleiding van SUB heeft geresulteerd in een heldere visie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Lees meer >

Lon te Poel

Programmamanager MVO

Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit ambitieuze doel van de Rijksoverheid zorgt bij veel overheidsinstanties voor een complete verduurzaming van bedrijfsprocessen. FMHaaglanden, één van de grootste facilitaire dienstverleners voor de Rijksoverheid, heeft zich gecommitteerd aan deze doelstelling en is volop in ontwikkeling om haar diensten circulair in te richten.

Onderdeel van de diensten zijn de restauratieve voorzieningen die FMHaaglanden organiseert voor een tiental ministeries. De overeenkomst met een nieuwe cateraar was voor FMHaaglanden een logisch moment om circulaire catering integraal te implementeren. Babs Mammen – van der Zon, co-founder van SUB, begeleidt FMH hierbij vanuit haar projectleidersrol in duurzame circulaire catering. Lees meer >

Babs Mammen – van der Zon

FMHaaglanden | Mei 2023

“Sustainable Boost heeft ons enorm geholpen en tot nu toe zeker aan de opdracht voldaan. Het fijne aan samenwerken met Sustainable Boost is dat zij erg toegankelijk zijn en snel kunnen schakelen, dit heb ik meerdere keren binnen de werksessies opgemerkt. Ook hebben zij mij laten inzien dat wat wij bij K_Dekker hebben, niet iedere organisatie heeft en dat we daar enorm trots op mogen zijn. Ik kijk er naar uit om de vervolgstappen (uitvoeringsprogramma) voor onze organisatie met Sustainable Boost uit te werken in het nieuwe jaar.” Lees meer >

Tilly Bakker

Duurzaamheidscoördinator K_Dekker | Februari 2023

“Thank you again so much for the great, interactive, thought-provoking and inspiring workshop – and goodiebag!”

 

 

Sarah Stols

Sarah Stols, Asset Management Trainee bij Van Lanschot Kempen | Januari 2023

“We proberen goed te luisteren naar al onze stakeholders. Zo kregen we vaker de vraag: Wat doen we precies op het gebied van duurzaamheid? Er zijn veel initiatieven, maar er was geen bundeling ván initiatieven. Laat staan dat ze meetbaar waren. Je hebt tastbare zaken zoals het meten van elektriciteit. Anderzijds is duurzaamheid ook een mindset. Hoe ga je elke dag naar je werk? Wat geef je studenten mee? We willen dat toch meer in ons DNA opnemen. Barrières kun je wegnemen door die inzichtelijkheid per definitie al te geven. Ik ben daarom gecharmeerd van het model van SUB: Het delen van kennis draagt bij aan duurzaamheid. Dat is waar wij in ieder geval ontzettend goed in zijn en daar kan iedereen zijn bijdrage in leveren.”

Martien van Gurp

Directeur bedrijfsvoering a.i. HAS green academy | Oktober 2022

“Door te werken met de tools is het bewustzijn onder de collega’s van diverse afdelingen vergroot. Dat kwam doordat we meer met het onderwerp bezig waren en samen worstelden om tot de KPI’s en focus SDG’s te komen. De tools hebben ons ook geholpen voor de SustainaBul. Hier deden we eerst niet aan mee, omdat we niks konden bewijzen. Dit jaar hebben we er actief aan meegedaan en waren we, niet geheel verrassend natuurlijk, de snelste stijger op de lijst. Onze ambitie voor volgend jaar is hoger op de lijst te eindigen, niet zozeer om de lijst, maar wel om het gevoel vast te houden wat we nu hebben. We kunnen nu het verschil maken door het goed over de buhne te brengen. Het fundament is gelegd.”

Monique Koelewijn

Directeur Facilitaire Zaken & Vastgoed, Hogeschool Inholland | September 2022

“Met de SUB Barometer kwamen we tot de conclusie dat we echt veel doen op het gebied van MVO, maar we lieten het nog te weinig zien binnen en buiten de organisatie. Daarnaast heeft het ons inzichten opgeleverd waar we nog kunnen verbeteren en dat geprioriteerd in een compleet actieplan.”

“Door de duidelijke communicatie vooraf, kon ik de verwachtingen managen en goed communiceren naar de werkgroep. De afspraken waren helder en vervolgafspraken over de uitwerking werden nageleefd. Heel prettig.”

Marlon Broekman

Facilitair Manager, Racktime | februari 2022

Nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen en op die manier een bijdrage leveren aan een betere wereld voor zijn kinderen. Hans de Wit is zeer gedreven in het verduurzamen van organisaties. Bij opdrachtgever Veiligheidsregio Fryslan (VRF) bracht hij samen met SUB een duurzaamheidsprofiel en concreet actieplan in kaart.

“In het begin was er bij VRF weinig bewustwording en draagvlak voor een duurzaamheidsprogramma. Binnen mijn eigen afdeling hebben we Groen is Doen opgezet en gingen we aan de slag met de triple-transitie opgave (klimaat, energie en circulaire economie). In dit proces leerden we de Sustainable Development Goals kennen en dat bleek een goed middel om het gesprek in de organisatie makkelijker te maken. We begonnen met de Quickscan: Hoe staan we ervoor en wat kan beter? SUB gaf daarna een aantal digitale workshops over SDG’s en dat ging vrij soepel. Er zat humor in en het was spontaan. Focus SDG’s hadden we al, maar in het spinnenweb (*SUB Barometer) kwam naar voren dat we in twee aspecten echt nog moesten investeren. Dat gaf richting én het was goed om te zien dat we als team best goed bezig waren. Ik beveel SUB graag aan: Het is een goede manier om bij je eigen medewerkers bewustwording over SDG’s te creëren en je krijgt meteen een startpositie. In de digitale omgeving kun je gelijk acties voor de komende periode bepalen.”

Hans de Wit

Afdelingshoofd Facilitair Bedrijf & aanjager duurzaamheid, Veiligheidsregio Fryslan | December 2021

“Als zorgorganisatie zijn we ons bewust dat het verlenen van zorg binnen de gehele organisatie hand in hand dient te gaan met aandacht voor duurzaamheid. Daarom zijn we in 2021 gestart met de SUB Barometer. Hiermee hebben we met elkaar het duurzaamheidsprofiel voor onze bedrijfsvoering in kaart gebracht en in een concreet actieplan maatregelen vastgelegd om onze bijdrage aan duurzaamheid de komende jaren te vergroten. Om een versnelling aan te brengen hebben we vervolgens de acties onderverdeeld in laag-, midden- en hooghangend fruit. Dit geeft ons inzicht waar we direct mee aan de slag kunnen en welke acties aandacht verdienen in ons jaarplan en in de aankomende begrotingsronde. SUB heeft dit proces uitstekend (digitaal) gefaciliteerd. De bewustwording onder het MT is gegroeid en we zijn nu op weg naar de implementatie van de next steps.”

Jan-Martien Touw

Manager Vastgoed, Saffier Groep | Juni 2021

“Hogeschoolbreed is duurzaamheid omarmd in de strategische koers. Aan ons, de diensten, werd gevraagd om een koppeling te maken tussen de vele losse duurzame initiatieven en de SDG’s. De begeleiding door SUB in dit proces bestond uit meerdere teamsessies waarin verbinding werd gelegd tussen de verschillende diensten hun ambities, impactgebieden, doelen en prioriteiten. Hieruit rolden 4 focus- SDG’s voor onze diensten, die gelden voor de gehele bedrijfsvoering van onze hogeschool. Het proces en de onderbouwde uitkomsten werden weergegeven in een professioneel eindrapport. Dit eindrapport is de basis om de komende jaren zelfstandig aan de slag te gaan met het verwezenlijken van onze duurzaamheidsambities. De samenwerking met Babs en Jeroen was zeer prettig en werkte goed door de korte lijntjes en de prettige gesprekken en begeleiding. Door Corona en het feit dat iedereen thuiswerkte hebben zij op een creatieve manier gezorgd voor inspirerende bijeenkomsten.” Lees meer >

Dirk Pieter Halbesma

Manager Huisvesting & Facilitair, Hogeschool Windesheim | April 2021

“Onze visie is één van de meest duurzaamste musea ter wereld te worden. Hiervoor gebruiken wij de SDG’s; indicatoren die mondiaal de nieuwe taal zijn voor verslaglegging. Het meten van deze impact besteden wij uit. Anders zijn we net een slager die zijn eigen vlees keurt:-). Het voordeel van de SUB-Barometer is de inzichtelijkheid in de SDG’s waar wij allen (Marketing, Communicatie, P&O, ICT, Facilitair & Huisvesting, Vastgoed, Inkoop) aan kunnen werken en de oplossingen die aangedragen worden om onze visie te gaan verwezenlijken.”

Roelof van der Kooi

Hoofd Facilitair Bedrijf, Van Gogh Museum | Juni 2020

“Het klopt echt! Het is een zeer klantvriendelijke tool, dat een goed beeld geeft over je huidige en gewenste duurzaamheidsprofiel. Tijdens het invullen van de SUB-Barometer is voldoende ruimte voor het uitwerken van gezamenlijke oplossingen en het noteren van de prioriteitstelling. Dit laatste heeft enorm geholpen om structuur in de aanpakswijze aan te brengen en het stapsgewijs toewerken aan verbetering van de duurzaamheidskansen:-)!”

Anneke Molenaar – Lensen

Hoofd FB Service Center, Sanquin | Maart 2020

“De meerwaarde van de SUB-Barometer is het plenair invullen van de vragen met diverse interne stakeholders. Tijdens een tweetal sessies waren P&O, FB, Inkoop & ICT aanwezig. Door het collectief beantwoorden van de vragen ontstond veel interactie en inzicht in elkaars belangen. Het gezamenlijk brainstormen leverde een gedragen actieplan op, dat wij gebruikt hebben voor het jaarplan van de bedrijfsvoering. Per kwartaal geeft de actiehouder een toelichting over de voortgang, delen wij de resultaten met onze organisatie en groeit het aantal duurzame ambassadeurs in de organisatie!”

Fleur van der Giessen

Manager Bedrijfsvoering, Regio Gooi- en Vechtstreek | Januari 2020

“De SUB-Barometer hebben wij gebruikt als input voor ons MVI-actieplan. De koppeling met de SDG’s gaf ons meer inzicht in de relaties die er zijn tussen de verschillende afdelingen. De volgende stap is om alle goede initiatieven verder met elkaar te verbinden en daaraan KPI’s te koppelen.”

Sasja Smit

Coördinator Facility Services, Luchtverkeersleiding Nederland | November 2019

“Duurzaamheid en bewust ondernemen zit in het DNA van ons familiebedrijf. Voor ons betekent dit zowel een financieel gezond bedrijf met goede economische vooruitzichten als een onderneming die bijdraagt aan een betere en duurzamere wereld. Een wereld waarin volgende generaties kunnen leven in een schone omgeving met voldoende hulpbronnen. Als toonaangevende Europese producent wil Burg Group wereldwijd koploper zijn in duurzaamheid. Dit kunnen wij niet alleen bereiken. Wij zijn daarom continu op zoek naar partners die onze ambitie delen en samen met ons op zoek willen naar duurzame oplossingen.”

“Fijn dat we bij Burg Group voorop lopen met duurzaamheid. De SUB-Barometer heeft ons inzicht gegeven hoe duurzaam onze bedrijfsvoering is. Dit heeft ons geholpen met het vertalen van onze duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen die we de komende jaren willen realiseren.”

Arjen Pauzenga

CFO, Burg Group Heerhugowaard | Oktober 2019

Binnen het onderwijs zijn er de komende jaren de nodige veranderingen op komst. Het eerste component hiervan is de nieuwe leerweg voor het MAVO onderwijs. Dit dwingt het onderwijs om na te denken om samen te werken met partners in de regio (gemeenten en bedrijfsleven). Daarin wordt het ontwikkelen van een praktisch programma waarin scholen zich focussen op thema’s als duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker.

“De SUB barometer heeft ons geholpen om met elkaar inzicht te krijgen waar we nu staan met onze bedrijfsvoering en daardoor duurzaamheidsdoelen te formuleren voor de toekomst. Wat willen we de komende jaren uitstralen met onze bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.”

Rob Feenstra

Directeur MAVO Kennemer College | september 2019

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.