Wat klanten van ons vinden

De meerwaarde van de SUB-Barometer is het plenair invullen van de vragen met diverse interne stakeholders. Tijdens een tweetal sessies waren P&O, FB, Inkoop & ICT aanwezig. Door het collectief beantwoorden van de vragen ontstond veel interactie en inzicht in elkaars belangen. Het gezamenlijk brainstormen leverde een gedragen actieplan op, dat wij gebruikt hebben voor het jaarplan van de bedrijfsvoering. Per kwartaal geeft de actiehouder een toelichting over de voortgang, delen wij de resultaten met onze organisatie en groeit het aantal duurzame ambassadeurs in de organisatie!

Regio Gooi- en Vechtstreek

Manager Bedrijfsvoering

Het klopt echt! Het is een zeer klantvriendelijke tool, dat een goed beeld geeft over je huidige en gewenste duurzaamheidsprofiel. Tijdens het invullen van de SUB-Barometer is voldoende ruimte voor het uitwerken van gezamenlijke oplossingen en het noteren van de prioriteitstelling. Dit laatste heeft enorm geholpen om structuur in de aanpakswijze aan te brengen en het stapsgewijs toewerken aan verbetering van de duurzaamheidskansen:-)!

Sanquin

Hoofd FB Service Center

De SUB-Barometer hebben wij gebruikt als input voor ons MVI-actieplan. De koppeling met de SDG’s gaf ons meer inzicht in de relaties die er zijn tussen de verschillende afdelingen. De volgende stap is om alle goede initiatieven verder met elkaar te verbinden en daaraan KPI’s te koppelen.

LVNL

Coördinator Facility Services

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.