Energie efficiency

Wij begeleiden organisaties die op een realistische en pragmatische wijze aan de slag willen met energiemanagement; van het realiseren van energiebesparing tot het verduurzamen van gebouwen en het voldoen aan de energiewetgeving. Hiermee realiseren we een verlaging van het energieverbruik én energiekosten, een verbetering van het binnenklimaat en een duurzame toekomstbestendige organisatie.

Energie efficiency heeft raakvlakken met meerdere SDG’s. De meest voor de hand liggende SDG bij deze duurzaamheidsambitie is SDG 7: betaalbare en duurzame energie.

Naast SDG 7 levert energie efficiency een bijdrage aan SDG 9, SDG 11, SDG 12 & SDG 13.

Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en moeten zorgen voor klimaatactie. De SDG’s gelden voor iedereen tot de periode 2030.

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.
De doelstelling van de EU in 2025 is om 55 procent van het kunststof verpakkingsmateriaal te recyclen en om hoeveelheid plastic voor eenmalig gebruik sterk terug te dringen. Hiermee wordt een energie neutrale economie gecreëerd. Vanaf eind 2020 moeten alle (nieuwe) gebouwen in Nederland voldoen aan het BENG criteria. Dit houdt in dat de gebouwen zijn beoordeeld als ‘bijna energie neutrale gebouwen’.
Wet Milieubeheer gaat gehandhaafd worden heeft ministerie aangekondigd. Bedrijven zijn verplicht energiemaatregelen te treffen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook is in 2023 ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m2 wettelijk verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Dit geldt niet voor: Rijks, provincie en gemeente monumenten, én panden die binnen twee jaar gesloopt worden.
De uitstoot van broeikasgassen dient in 2030 met 49% te zijn gedaald ten opzichte van het referentiejaar 1990, naar 113 megaton CO2-equivalenten. Deze doelstelling is het uitgangspunt van het klimaatakkoord en wordt verankerd in een klimaatwet.

Aan de slag met energie efficiency binnen jouw organisatie?

Wil jij aan de slag met het verzilveren van duurzaamheidsambities en SDG-impact? Wij helpen je graag verder! Met onze pragmatische en integrale aanpak creëren wij inzicht, bewustwording en verbinding. Ook voor jouw organisatie is dit mogelijk; binnen drie maanden realiseren wij met de SUB-barometer jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in concrete duurzaamheidsmaatregelen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ik ontvang graag de gratis SUB 0-meting!