SDG 1: Geen armoede

SDG 1 Geen armoede

Sustainable Development Goal (SDG 1) is het belangrijkste ontwikkelingsdoel en is opgesteld om extreme armoede te beëindigen. Naar schatting leefde in 2015 702 miljoen mensen met een dagelijks besteedbaar bedrag van 1,90 dollar of minder. Deze armoede heeft meerdere oorzaken. Zo dient de sociale zekerheid wereldwijd rondom werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een het hebben van een handicap worden verbeterd. Ook dient iedereen beschikking te krijgen tot economische middelen zodat arme mensen minder worden geraakt door natuurrampen, of sociale en economische crises. Hoe kan jouw organisatie bijdrage leveren aan dit eerste duurzame ontwikkelingsdoel? Sustainable Boost legt het je uit!

 

 

Duurzame ontwikkeling door social return

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return wordt door organisaties vaak toegepast in de vorm van contractvoorwaarden. Veelal wordt een streefpercentage van 5% van de opdrachtwaarde gehanteerd. Hiermee worden kwetsbare groepen begeleid richting het zelfstandig kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Sinds 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samen. De participatiewet heeft als doel het zorgen voor arbeidsmarkt toeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Deze toeleiding wordt bij voorkeur bij reguliere werkgevers gedaan.

Social Enterprise organisaties

PSO Prestatieladder gecertificeerde organisaties (een keurmerk voor de mate van sociaal ondernemen), of Sociale Werkplaats (SW) bedrijven bieden kansen voor iedereen. Door in te kopen van PSO en SW organisaties ontstaan eerlijke kansen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het hanteren van deze inkoop wijze zorgt dat jouw organisatie voldoet aan de quotum wet. Per 1 januari 2020 is deze wet van kracht.

Lees meer over duurzame werkgelegenheid (SDG 8)

Fair trade om armoede te bestrijden

Door fair trade producten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via fair trade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen. Maar wel aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om gebruik te maken van een 100% duurzame koffie voorziening. Bij een 100% duurzame koffie voorziening is in de hele keten van productie tot levering sprake van een gezond evenwicht tussen economische, sociale én ecologische belangen.

Sociale voorzieningen garanderen met employee benefits

In hoeverre creëert jouw organisatie met haar inkoopbeleid inkoopvoordelen (employee benefits) voor uw medewerkers? Dit zijn alle voordelen, die een werknemer naast een loon en salaris ontleent aan een dienstbetrekking bij een werkgever. Denk aan collectieve zorgverzekeringen, personeelsverzekeringen of een fietsplan.

SUB Barometer

Met de SUB-barometer helpen wij organisaties om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsprofiel van hun facilitaire bedrijfsvoering en de vertaalslag te maken van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen. Maatregelen die direct verwerkt kunnen worden tot (inkoop) actieplannen. Wij helpen graag bij het invullen van de SUB barometer en het verzilveren van duurzaamheidsambities. Wil je weten hoe goed jouw organisatie op weg is naar invulling van de 17 SDG’s? Doe de gratis 0-meting!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

20-02-2023

SUB-Booster Petra van Kleef blogt over duurzame keuzes

“Met de Groene Helden Academie wil ik andere mensen met...
09-09-2019

SDG 14: Leven in het water

Sustainable Development Goal 14 (SDG 14) is opgesteld om kwaliteit...
16-07-2020

Hoe goed is Nederland op weg naar het behalen van de SDG’s in 2030?

SDG status rapport 2020 gepubliceerd door CBS Vorige week publiceerde...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.