SDG 5: Gendergelijkheid

Sustainable Development Goal 5 (SDG 5) is opgesteld om gelijke rechten tussen mannen en vrouwen wereldwijd te waarborgen. In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Ook in westerse landen heerst nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In Nederland verdienen mannen gecorrigeerd 7% meer! Hoe kan jouw organisatie bijdrage leveren aan dit vijfde duurzame ontwikkelingsdoel? SUB – Sustainable Boost legt het je uit!

Gelijke rechten door Fair trade inkoop

Je kunt bijdrage leveren aan SDG 5 door fair trade producten in te kopen. Via fair trade ontvangen mensen in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen. Dit heeft als gevolg dat kinderen de kans krijgen om naar school te gaan en eerlijke kansen ontstaan voor mannen en vrouwen.

Social Enterprise organisaties

PSO Prestatieladder gecertificeerde organisaties (een keurmerk voor de mate van sociaal ondernemen), of Sociale Werkplaats (SW) bedrijven bieden kansen voor iedereen. Door in te kopen bij PSO en SW organisaties ontstaan eerlijke kansen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het hanteren van deze inkoopwijze zorgt dat jouw organisatie voldoet aan de quotum wet. Per 1 januari 2020 is deze wet van kracht.

Gendergelijkheid stimuleren met employee benefits

Je kunt als organisatie bijdrage leveren aan SDG 5 door secundaire arbeidsvoorwaarden te hanteren die het makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Zo kun je als werkgever mogelijkheid bieden tot flexibele werktijden, een verlofregeling hanteren of financiële tegemoetkoming geven voor kinderopvang kosten. Grotere bedrijven moeten zich houden aan een wettelijk streefcijfer in man/vrouw-verhouding. Zij moeten minstens 30% vrouwen en minstens 30% mannen in hun Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen hebben. Dit wettelijke streefcijfer geldt tot 2020.

SUB Barometer

Met de SUB-barometer helpen wij organisaties om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsprofiel van hun facilitaire bedrijfsvoering en de vertaalslag te maken van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen. Maatregelen die direct verwerkt kunnen worden tot (inkoop) actieplannen. Wij helpen graag bij het invullen van de SUB barometer en het verzilveren van duurzaamheidsambities. Wil je weten hoe goed jouw organisatie op weg is naar invulling van de 17 SDG’s? Doe de gratis 0-meting!

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lees meer blogs

07-08-2019

SDG 1: Geen armoede

Sustainable Development Goal (SDG 1) is het belangrijkste ontwikkelingsdoel en...
11-02-2021

Principe 9: Monitor en evalueer de resultaten

De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering vraagt om verandering, inspanning...
29-08-2019

SDG 6: Schoon water en Sanitair

Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) is opgesteld om schoon...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.