SUB Booster Gerjan over zijn rol als CSRD projectleider bij ACV

"Klein beginnen bij CSRD: vermijd focus op het abstracte en maak een start op hoofdlijnen"

Duurzaamheid is niet langer slechts een trend, maar een essentiële pijler geworden voor organisaties die streven naar een betere toekomst. ACV, een vertrouwde naam in afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte, heeft deze roep naar verandering gehoord en is vastberaden om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire samenleving. We spraken met Gerjan den Hertog, die als projectleider betrokken is bij het voorbereiden en implementeren op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bij ACV. Gerjan deelde zijn inzichten over de voortgang van het traject en de uitdagingen die ze tegenkomen.

CSRD vanuit intrinsieke motivatie

Gerjan vertelt enthousiast over het startpunt van het traject bij ACV. “Ze willen hiermee aan de slag vanuit een intrinsieke motivatie. ACV doet momenteel al veel met duurzaamheid en boeken hier nu al concrete resultaten mee. Zo rijden de voertuigen bijvoorbeeld op HVO100 in plaats van reguliere diesel wat wel tot 90% uitstoot bespaart!”, zegt hij. Het vraagstuk dat ACV bij Gerjan neerlegde, draaide om het implementeren van het CSRD traject binnen de organisatie. Het betrof een uitdaging die zowel praktisch als strategisch van aard was. “Als onderdeel van het jaarverslag moet Finance hierover rapporteren,” legt Gerjan uit, “maar de acties komen bij verschillende afdelingen te liggen.”

Organisatie brede Verbinding

Een belangrijk aspect van het traject was het creëren van verbinding binnen de organisatie. “Om verbinding te creëren,” legt Gerjan uit, “hebben we een projectteam opgericht met hierbinnen een kernteam dat als klankbord wordt gebruikt.” Wat het interessant maakte, was dat mensen uit verschillende afdelingen hierbij betrokken moesten zijn. “De uitdaging is om het boeiend en relevant te houden,” voegt Gerjan toe, “omdat het niet voor iedereen op hetzelfde moment relevant is, maar wel nodig is om input op te halen uit de hele organisatie”.

De Huidige Stand van Zaken

Gerjan deelt ook waar ACV momenteel staat in het CSRD-traject. “We zijn een paar maanden onderweg,” zegt hij, “met de opstart en voorbereiding, het schrijven van het plan.” Een belangrijke stap was het vormen van het team en het kernteam, waarbij ook de aanschaf van Ecocharting als nuttig werd ervaren. “De stakeholderanalyse wordt momenteel in lijn gebracht,” voegt Gerjan toe, terwijl hij de uitdagingen van het in kaart brengen van waardeketen benadrukt.

CSRD: abstracte toetsing in het begin..

Een van de grootste uitdagingen die Gerjan benoemt, is het abstracte karakter van het traject. “CSRD is in de uitvoering en beoordeling niet concreet,” legt hij uit, “wat nut en noodzaak verduidelijken lastig maakt.” Dit geldt zowel intern als extern. “Men weet niet exact waar je echt op getoetst wordt,” zegt Gerjan, “Kijk je bijvoorbeeld naar de waardeketen van ACV dan liggen sommige afvalstromen niet binnen de directe scope van invloed. Waar liggen dan de grenzen om te voldoen? Hoe doe je dat dan, wanneer voldoe je er echt aan?”

.. maar wordt gaande weg concreet!

Het CSRD-traject bij ACV bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar de motivatie en inzet van het team onder leiding van Gerjan den Hertog zijn duidelijk voelbaar. “De kracht ligt in het starten op hoofdlijnen en vervolgens organisch voort te bouwen. Stap B dient als input voor stap C, maar soms blijkt dat stap B toch nog aandacht behoeft, en vice versa. Daarom is regelmatig contact met de opdrachtgever over de voortgang en de verwachtingen van cruciaal belang.”

De Boost van SUB

SUB | Sustainable Boost werkt samen met netwerkpartners door heel Nederland om duurzaamheid te versnellen binnen organisaties. Wat kan Gerjan als SUB-Booster voor jou betekenen? “In mijn huidige rol als projectleider CSRD heb ik ervaring opgebouwd wat betreft CSRD implementatie in de praktijk. Daarnaast heb ik in mijn vorige functie specifieke kennis opgedaan over hoe brancheorganisaties vanuit het collectief invulling kunnen geven aan de CSRD en hun leden hierop kunnen voorbereiden. Ook ben ikzelf ondernemer waardoor ik met een ondernemende bril naar de wereld kijk. Voor mij gaan duurzaamheid en ondernemerschap hand in hand, maar ik heb ook aan den lijve ondervonden dat hier wel bepaalde dilemma’s bij horen die het soms lastig maken om trouw te blijven aan de idealen. Laten we dit samen aanpakken!”

Deel dit artikel

Lees meer blogs

14-04-2022

Interview: Ruud Scheerder over circulaire bedrijfskleding

“Reinigingsprocessen inzetten zodat kleding zo lang mogelijk in de eerste...
03-06-2022

De klok tikt: Tijd voor toekomstbestendig ondernemen

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe jouw bedrijf/organisatie...
24-09-2020

Sustainable Boost hijst de vlag in de Boekelermeer op SDG Action Day!

De Sustainable Development Goals (ook wel de Global Goals) van...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.