Principe 9: Monitor en evalueer de resultaten

De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering vraagt om verandering, inspanning en een lange adem. Om te beginnen is het van belang om doelstellingen en maatregelen te vertalen in een actieplan en voortgang meetbaar te maken. Zo kun je al tijdens de implementatie meten wat er goed en wat er minder goed gaat.

Op weg naar een excellente duurzame bedrijfsvoering met impact!

Duurzaamheidsambities hebben vrijwel altijd betrekking op meerdere organisatieonderdelen. Evalueer daarom regelmatig met elkaar of je actieplan werkt en of de gewenste resultaten worden bereikt. Stel zo nodig actieplannen bij en betrek hierbij ook je collega’s en omgeving. Meet de voortgang en gebruik de uitkomsten zo nodig om bij te sturen en tot verdere verbeteracties te komen.

Door periodiek te monitoren, evalueren en rapporteren over de voortgang van duurzaamheidsambities en -prestaties, organisaties accountable worden. Dit vergroot organisatiebreed de bewustwording en is een belangrijke aanjager voor het realiseren van duurzaamheidsambities.

Wil je aan de slag met periodieke monitoring en evaluatie? De checklist hieronder kan je helpen bij het realiseren van actieplannen:

  • Hoe en wie houd toezicht op de kwaliteit van de uitvoering?
  • Hoe wordt de evaluatie uitgevoerd en de impact gemeten? En welke methode hanteer je hiervoor?
  • Aan de hand van welke indicatoren wordt de voortgang gemeten?
  • Door wie wordt de evaluatie uitgevoerd?
  • Op welke wijze richt jou organisatie een leerproces in?
  • Hoe ziet de verantwoording naar derden er uit? Denk aan relevante interne en externe stakeholders.

 

Betekenisvol ondernemen maakt organisaties toekomstbestendig! Hulp nodig? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

30-09-2021

Canvas SUB Backbone

Klik hier voor het bekijken van de SUB Backbone Canvas...
SDG 6 Schoon water en sanitair
29-08-2019

SDG 6: Schoon water en Sanitair

Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) is opgesteld om schoon...
30-08-2019

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Sustainable Development Goal 7 (SDG 7) is opgesteld om toegang...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.