SDG Action Day: Wat kan jouw organisatie doen?

Vandaag, woensdag 25 september is het SDG Action Day. Op SDG Action Day geven we wereldwijd aandacht aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en de noodzaak om deze doelen te behalen. Waar staan we op de routekaart naar 2030 en hoe kan jouw organisatie zelf aan de slag met de 17 werelddoelen? SUB – Sustainable Boost legt het je uit!

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en moeten zorgen voor klimaatactie. De SDG’s gelden voor iedereen tot de periode 2030. Tijdens SDG Action Day wordt er extra aandacht besteed aan deze doelen. In onze SUB video’s leggen wij per SDG uit welke concrete maatregelen bijdrage leveren aan SDG’s.

 

 

Transparantiebenchmark

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over hun activiteiten en beleid op maatschappelijk vlak. Daarom geldt sinds 2019 de Transparantiebenchmark voor de 500 grootste bedrijven in Nederland, die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tweejaarlijks laat uitvoeren. Dit is gericht op het realiseren van transparantie in MVO beleid en activiteiten, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Ook krijgen deelnemers door deze transparantiebenchmark inzicht in verbetermogelijkheden en zien ze hoe zij scoren in vergelijking met andere organisaties.

Grondstoffenakkoord

Het kabinet heeft zich voorgenomen om de complete Nederlandse economie circulair te maken. Dit betekent dat geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Vanaf 2023 moeten alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is. Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn en is ook vijftig procent van de einddoelstelling bereikt. In 2050 wordt Nederland beoogd volledig circulair te zijn.

49% CO2-reductie in 2030

De uitstoot van broeikasgassen dient in 2030 met 49% te zijn gedaald ten opzichte van het referentiejaar 1990, naar 113 megaton CO2-equivalenten. Deze doelstelling is het uitgangspunt van het klimaatakkoord en wordt verankerd in een klimaatwet.

Nederland energieneutraal in 2050

De doelstelling van de EU in 2025 is om 55 procent van het kunststof verpakkingsmateriaal te recyclen en om hoeveelheid plastic voor eenmalig gebruik sterk terug te dringen. Hiermee wordt een energie neutrale economie gecreëerd. Vanaf eind 2020 moeten alle (nieuwe) gebouwen in Nederland voldoen aan het BENG criteria. Dit houdt in dat de gebouwen zijn beoordeeld als ‘bijna energie neutrale gebouwen’.

Taskforce Circulair Economy in Food

De ambitie “Samen tegen voedselverspilling” is opgesteld om in 2030 de voedselverspilling te halveren. Deze ambitie is een initiatief van Wageningen University & Research (Wur), in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel.

100.000 banenafspraak

De 100.000 banenafspraak die werkgevers en overheid in 2015 sloten, is bedoeld om de mensen uit deze groep die dat zelf niet lukt een passende baan te bieden. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

30% van de managementbanen vervuld door vrouwen

In Nederland heerst er nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vooral op management niveau is te zien dat de meerderheid wordt vervuld vanuit mannen. Het kabinet heeft dan ook als doelstelling om 30% van de managementbanen in handen te laten komen van vrouwen.

Wet Milieubeheer

Wet Milieubeheer gaat gehandhaafd worden heeft ministerie aangekondigd. Bedrijven zijn verplicht energiemaatregelen te treffen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook is in 2023 ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m2 wettelijk verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Dit geldt niet voor: Rijks, provincie en gemeente monumenten, én panden die binnen twee jaar gesloopt worden.

MPG-1 per 2018 (Milieu Prestatie Gebouwen per 2018)

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.

Zie jij door de bomen het (duurzame) bos niet meer?

Duurzaamheid kan voor vele organisaties een complex onderwerp zijn. Speciaal voor organisaties die stappen willen zetten naar een duurzame en betekenisvolle bedrijfsvoering hebben wij een werkwijze ontwikkeld waarmee je gelijk aan de slag kan gaan. Zo meten wij de kansen en ambities voor jouw organisatie en vertalen wij deze vervolgens naar concrete duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen vervolgens vertaald worden naar actieplannen, en deze actieplannen kunnen realitme worden bijgehouden middels een dashboard. Is jouw organisatie al klaar voor de wereld van morgen? Doe de gratis SUB 0-meting!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

14-04-2022

Interview: Ruud Scheerder over circulaire bedrijfskleding

“Reinigingsprocessen inzetten zodat kleding zo lang mogelijk in de eerste...
06-08-2019

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Sustainable Development Goal (SDG 12) is opgesteld om duurzamer en...
03-12-2020

Principe 7: Formuleer concrete doelen

Het communiceren over je bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen is een...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.