OOK MAXIMAAL IMPACT MAKEN DOOR SOCIAAL AAN TE BESTEDEN?

OOK MAXIMAAL IMPACT MAKEN DOOR SOCIALER AANBESTEDEN?
DAT KAN! EN HET IS OOK NOG LEUK EN SIMPEL!

Juist in deze bizarre tijden is sociaal aanbesteden belangrijk. Nederland kent een groep van ca. 1,3 miljoen mensen die om verschillende redenen niet actief deelnemen op de arbeidsmarkt. Door het Corona virus zal deze groep alleen maar groter worden.

Als inkoper/manager binnen de overheid of een bedrijf, kun je voor deze groep het verschil maken. Hoe gaaf is dat?!

In deze blog nemen wij je mee hoe je door anders aan te besteden de ruimte kan benutten om sociale ondernemingen te ondersteunen. Hiermee creëer je kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen wij met elkaar voor een duurzaam arbeidsmarktperspectief voor een groep die graag weer aan de slag wil.

Charmeoffensief voor socialer aanbesteden

  • Wat betekent sociaal aanbesteden?
  • Welk stappenplan kan hiervoor toegepast worden?
  • Hoe ziet een blauwdruk aanbestedingsdocument artikel 2.82 AW eruit?
  • Wat is het gemeenschappelijk belang voor de overheid en het bedrijfsleven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent sociaal aanbesteden?

Het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt ook wel Social Return genoemd. Het is een afspraak binnen een aanbesteding om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort tot de doelgroep voor Social Return. Deze mensen kunnen om verschillende redenen thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld door ontslag, faillissement van de werkgever of door privé omstandigheden. Hier zit een veelvoud aan talenten en kwaliteiten bij!

In Nederland wordt voor meer dan 70 miljard jaarlijks ingekocht. Sinds 2011 wordt bij opdrachten (inkopen en aanbestedingen) Social Return veelal als contracteis toegepast. Dit betekent dat een opdrachtnemer zich verplicht om een bepaald percentage (5% geldt als streefpercentage) van de loon- of aanneemsom van de opdracht aan te wenden voor Social Return. Het toepassen van Social Return of SROI heeft als doel om mensen die een uitkering ontvangen of personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk en/of ontwikkelingsmogelijkheden.

Hoewel opdrachtnemers positief zijn, vinden ze het lastig vinden om Social Return als contracteis succesvol in te vullen. Vandaar ook de nut en noodzaak voor het uitbesteden van Social Return aan sociale ondernemingen. Deze ondernemingen zijn hiermee dagelijks actief en richten zich primair op het vergroten van de kansen van de Social Return doelgroep op de arbeidsmarkt. Echter blijkt in de praktijk dat overheden de mogelijkheden om sociaal aan te besteden nog beter kunnen benutten.

 

 

Hoe ziet een blauwdruk aanbestedingsdocument artikel 2.82 AW eruit?

Voorheen konden opdrachten uitsluitend voorbehouden worden aan SW-bedrijven. Door de komst van de Participatiewet is het nu mogelijk om opdrachten voor te behouden aan erkende sociale ondernemingen. Echter blijkt in de praktijk dat overheden de mogelijkheden om sociaal aan te besteden nog beter kunnen benutten.

Sinds juli 2016 biedt Artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 overheden de mogelijkheid om een aanbestedingsprocedure (deels) voor te behouden aan SW-bedrijven én sociale ondernemingen. Dit zijn organisaties die voldoen aan het PSO30+ keurmerk. Dit houdt in dat deze organisaties:

  • De professionele en maatschappelijke integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hoofddoel hebben;
  • Ten minste 30% van de werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Dit biedt kansen om een aanbesteding of een deel van een aanbesteding voor te behouden aan sociale ondernemingen die voldoen aan het PSO30+ keurmerk. Hiermee kunnen overheden bevorderen dat de opdracht naar een sociale onderneming gaat en zo een stimulans geven aan een inclusieve arbeidsmarkt.

 

Welk stappenplan kan hiervoor toegepast worden?

Het toepassen van een voorbehouden aanbestedingsprocedure is leuk en simpel. Met dit stappenplan is het verschil maken eenvoudig en kun jij ook succesvol sociaal aanbesteden.

Stap 1: Bepaal de aard van de opdracht

Onderzoek of de opdracht, of een deel van de opdracht zich leent voor sociaal aanbesteden. Dit zal eerder het geval zijn wanneer de scope van een opdracht (deels) bestaat uit projectmatige en ondersteunende dienstverlening op het gebied van: administratie, facilitair, techniek en/of Hospitality. Je kunt hiervoor natuurlijk ook contact met ons opnemen!

Stap 2: Bepaal de omvang van de opdracht

Maak een raming van de waarde van de opdracht. Indien de waarde van de opdracht groter of gelijk is aan EUR 214.000 (leveringen of diensten), of EUR 5.350.000 (werken) moet Europees worden aanbesteed.

Stap 3: Maak de opdracht bekend

Maak de opdracht bekend via de geëigende kanalen, dat wil zeggen via TenderNed voor Europese aanbestedingen.

– 3A. Geef aan dat het een voorbehouden opdracht is

– 3B. Beschrijf aan welke criteria moet worden voldaan

 

Stap 4: Controleer of de Inschrijvers aan de eisen voldoen

“Het is daarna gewoon een eenvoudige invuloefening.:-)” Rob Eissens – Senior Inkoper UWV

Deze blog is met zorgvuldigheid opgesteld door SUB | www.sustainableboost.nl, d.d. mei 2020. Met deze kennisinformatie kun jij met minimale moeite jouw aanbesteding socialer maken! SUB is koploper in duurzaam facility management en gelooft in de kracht van ketensamenwerking en kennisdeling om te komen tot maximale maatschappelijke impact!

Met pragmatische tools en actuele kennis begeleiden wij organisaties die met hun facilitaire bedrijfsvoering de vertaalslag willen maken van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen en (inkoop)acties, die gekoppeld zijn aan de 17 indicatoren van de Sustainable Development Goals.

Dagelijks werken we met een netwerk van geselecteerde SUB Boosters samen aan onze droom: het realiseren van een duurzaamheidsrevolutie in de facilitaire branche! Doe jij ook mee?

 

Deel dit artikel

Lees meer blogs

06-03-2024

MVO-beleid KVK

Lon te Poel: “SUB bood ons dé helpende hand die...
27-05-2024

De Eiwittransitie: de duurzame weg naar welzijn van medewerkers

In de week van de mentale gezondheid leggen wij de...
31-01-2022

Marleen & Marcel over circulair inkopen en -aanbesteden

“Ga niet op de stoel van de expert zitten, maar...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.