One FM ketensamenwerking

Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met duurzaam facility management? Verdiep je dan eens in de potentie van One FM ketensamenwerking tussen de aparte facilitaire leveranciers! Denk hierbij aan diensten als catering, schoonmaak, receptie en onderhoud, én ook aan de afvalinzamelaar en toeleveranciers van facilitaire benodigdheden.

One FM ketensamenwerking: hét vliegwiel voor een duurzame bedrijfsvoering

One FM ketensamenwerking biedt niet alleen kansen om de service en klantbeleving binnen jouw organisatie te verbeteren; juist door kennisdeling en belangen overstijgend te werken in de gehele facilitaire keten is verduurzaming mogelijk.

SUB begeleidt organisaties aan de hand van leveranciersdialogen om te komen tot One FM ketensamenwerking.

Het starten van One FM Ketensamenwerking heeft raakvlakken met alle SDG’s. De meest voor de hand liggende SDG bij deze duurzaamheidsambitie is SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en moeten zorgen voor klimaatactie. De SDG’s gelden voor iedereen tot de periode 2030.

De uitstoot van broeikasgassen dient in 2030 met 49% te zijn gedaald ten opzichte van het referentiejaar 1990, naar 113 megaton CO2-equivalenten. Deze doelstelling is het uitgangspunt van het klimaatakkoord en wordt verankerd in een klimaatwet.

Aan de slag met One FM ketensamenwerking

Wil jij aan de slag met het verzilveren van duurzaamheidsambities en SDG-impact? Wij helpen je graag verder! Met onze pragmatische en integrale aanpak creëren wij inzicht, bewustwording en verbinding. Ook voor jouw organisatie is dit mogelijk; binnen drie maanden realiseren wij met de SUB-barometer jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in concrete duurzaamheidsmaatregelen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ik ontvang graag de gratis SUB 0-meting!