Een toekomstproof duurzaamheidsbeleid in 4 stappen

In een duurzaamheidsbeleid beschrijft jouw organisatie doelen rondom het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Dit soort doelen hebben vaak betrekking tot het doorvoeren van energiebesparende maatregelen en het verminderen van CO2-uitstoot. Maar ook het toewerken naar Zero Waste, social return en het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering kunnen behoren tot duurzame doelstellingen. Het tweede onderdeel van een duurzaamheidsbeleid voor organisaties bestaat uit de concrete maatregelen die de organisatie wil nemen om haar duurzaamheidsdoelstellingen uit te voeren. Welke stappen kun je doorlopen om te komen tot een kwalitatief duurzaamheidsbeleid? SUB legt het je uit!

Maak een nulmeting van jouw huidige duurzaamheidsbeleid

Vanuit een nulmeting ontstaat inzicht in de sterke en minder sterke onderdelen van jouw organisatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw organisatie al veel doet met energiebesparing, maar dat er nog veel kansen liggen op sociaal/maatschappelijk vlak.

Door inzicht te verkrijgen in waar jouw organisatie staat kun je verder tot verduurzaming komen. Denk bijvoorbeeld naast de verduurzaming van je eigen organisatie aan het organiseren van circulair facility management en het stimuleren van duurzaam gedrag en bewustwording bij stakeholders binnen je organisatie. Je kunt de natural step gebruiken als kapstok om duurzaamheid in al zijn facetten te onderzoeken.

SUB heeft een 0-meting ontwikkeld speciaal voor organisaties die willen starten met een toekomstproof duurzaamheidsbeleid. Deze 0-meting brengt de huidige stand van zaken in kaart binnen de duurzaamheidsthema’s binnen de facilitaire bedrijfsvoering. Deze thema’s variëren van huisvesting en inkoop tot social return en afvalmanagement.

Betrek interne- en externe stakeholders

Lang niet iedere medewerker ziet meerwaarde in het verduurzamen van jouw organisatie. Ga daarom nog voordat je start met het maken van plannen het gesprek aan met alle stakeholders van jouw organisatie. Om draagvlak te creëren zullen medewerkers, investeerders, samenwerkingspartners en andere betrokkenen achter de plannen moeten staan. Hiervoor hebben wij twee tips:

  • Benadruk de duurzame meerwaarde. Bijvoorbeeld: Het effect van MVO op innovatieve organisaties is een 12% hogere klant loyaliteit. Ook elementen als kostenbesparing door duurzame maatregelen helpen vaak om stakeholders mee te krijgen in jouw nieuwe visie;
  • Betrek belanghebbende eerder in het traject door gezamenlijk het duurzaamheidsbeleid op te stellen.

 

Stappenplan duurzaamheidsbeleid

Heb jij een nulmeting gemaakt van jouw huidige bedrijfsvoering en zijn stakeholders betrokken bij het nieuwe duurzaamheidsbeleid? Dan wordt het tijd om deze op te gaan stellen! Het onderstaande stappenplan helpt jouw organisatie om concreet aan de slag te kunnen met het schrijven van een duurzaamheidsbeleid.

Stap 1: Wat is je ambitie op het gebied van duurzaamheid?

Formuleer een duurzaamheidsambitie, ofwel de stip op de horizon. Waar wil je naar toe? Wat is je motivatie om aan de slag te gaan met duurzaamheid? Probeer daarbij niet opnieuw het wiel uit te vinden. Bestaande initiatieven, duurzaamheidsvisies en beleidsplannen van andere organisaties bieden vaak handvaten.

Stap 2: Doelen SMART maken

Aan de hand van de nulmeting en de duurzaamheidsambitie voor de lange termijn kunnen specifieke doelen voor de komende jaren opgesteld worden. Formuleer deze doelen zo SMART mogelijk. Zorg er daarbij ook voor dat de doelen realistisch zijn. Je ambitie reikt tot 2050, maar concrete doelen maak je voor de komende jaren. Voor je het weet word je immers alweer ingehaald door nieuwe innovaties.

Stap 3: Zorg voor een soepele uitvoering

Welke maatregelen ga je concreet nemen om je doelen te bereiken? Het is slim bij iedere maatregel te benoemen aan welke doelstelling deze bijdraagt, welke mensen en middelen nodig zijn en hoe je de voortgang gaat monitoren. De beste garantie op een soepele uitvoering is om de maatregelen op het gebied van duurzaamheid zo goed mogelijk te integreren in andere onderdelen van je reguliere jaarcyclus. Onder meer in je investeringsplanning, de meerjarenonderhoudsplannen voor je gebouw(en) en de jaarplannen per afdeling.

Stap 4: Monitoren en bijstellen

Het is belangrijk om de doelstellingen en maatregelen meetbaar te maken. Zo kun je tijdens de implementatie meten wat er goed en wat er minder goed gaat. Duurzaamheid is, zowel financieel als maatschappelijk, een van de belangrijkste thema’s voor organisaties. Daarom zou elke organisatie in haar kwartaalrapportage veel aandacht moeten hebben voor de voortgang van de duurzaamheidsdoelen. Met een goede monitoring kun je dan tijdig bijsturen wanneer dat noodzakelijk is, of wanneer nieuwe innovaties nieuwe mogelijkheden introduceren.

Handige tools voor het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid

SUB | Sustainable Boost heeft verschillende tools ontwikkeld die kunnen helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaamheidsbeleid binnen jouw organisatie:

  • De SUB-barometer: een online monitoringstool om te komen tot een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Het helpt om jou duurzaamheidsambitie a.d.h.v. 11 duurzaamheidsthema’s te vertalen naar concrete maatregelen en (inkoop)acties.
  • De SUB-barometer voor catering een online monitoringstool die helpt bij het realiseren van een duurzame en circulaire cateringvoorziening. A.d.h.v. 9 duurzaamheidsthema’s op cateringgebied wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete maatregelen en (inkoop)acties voor jou cateringvoorziening
  • De SUB-dashboard: een dashboard dat aan de hand van concrete duurzaamheidsdoelen (KPI’s) de koppeling maakt met de Sustainable Development Goals en continue de voortgang inzichtelijk maakt in het behalen van de doelen.

Ben jij geïnteresseerd in een van onze tools? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij vertellen je graag meer. Doe mee: start vandaag met de wereld van morgen, ervaar de boost van sustainability!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

24-02-2022

Donuteconomie: Van Welvaart naar Welzijn

Door: Lotte Blesgraaf In februari 2022 kopten de kranten dat...
29-11-2021

Interview met SUB Booster Harry van Wijk

‘Nog te weinig bedrijven denken na over hoe ze hun...
20-02-2023

SUB-Booster Petra van Kleef blogt over duurzame keuzes

“Met de Groene Helden Academie wil ik andere mensen met...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.