Duurzame (verplichte) maatregelen voor organisaties

De overheid heeft klimaatdoelen opgesteld om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In het Klimaatakkoord zijn maatregelen opgenomen om deze doelen te behalen. Wat voor impact heeft dit op jouw bedrijf of organisatie en wat is (in de toekomst) verplicht? SUB zocht het uit.

*Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op 18-02-2022

 

CO2-uitstoot terugdringen

Topprioriteit in het Klimaatakkoord is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) verminderen. In 2050 moeten we met z’n allen 95% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het doel voor 2030 is 49% minder uitstoot. Het Klimaatakkoord is een belangrijk onderdeel van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

 

 

Circulaire CO2-arme industrie

Een bloeiende, circulaire en CO2-arme industrie: Dat is het toekomstbeeld die de overheid schetst voor 2050. Fabrieken draaien op duurzame elektriciteit, opgewekt door zon en wind, of op energie uit aardwarmte of duurzame waterstof. Grondstoffen voor producten komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De industrie gebruikt restwarmte zelf of levert aan tuinbouw, gebouwen en woningen. In 2030 gaat alles op de weegschaal: hoever staan we en waar moeten we harder aan trekken? Van bedrijven wordt verwacht dat ze zelf, al dan niet met hulp van subsidie, investeren in duurzaamheid.

 

2022 | Van het gas af

Zo’n 200 bedrijven die het meeste aardgas verbruiken, moeten in 2022 van het Gronings gas af. Dit is besloten na de hevige aardbevingen in de provincie. Maar ook voor groot- en midden kleinbedrijven is het verstandig om nu al te kijken naar alternatieven. In 2050 mogen bedrijfsgebouwen en kantoren namelijk niet meer met aardgas verwarmd worden. Eind 2021 is in gemeenten al een wijkgerichte aanpak van start gegaan: De komende 28 jaar gaat Nederland wijk voor wijk van het gas af. De overheid beloont bedrijven en organisaties die overstappen op duurzame energie door de belasting op elektriciteit jaarlijks te verlagen en op aardgas te verhogen.

 

2022 | Intrede van de Omgevingswet

Na 10 jaar debatteren, treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Door 26 bestaande wetten te bundelen tot een nieuwe wet, moet het voor ontwikkelaars en bedrijven makkelijker worden om een project te starten. Waar je eerst aparte (bouw)vergunningen nodig had, heb je nu nog maar één vergunning nodig en je kunt deze bij één loket aanvragen. Zo verdwijnen de Wet Milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit. Met de Omgevingswet kunnen we effectiever de energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgave en bescherming van natuur en gezond aanpakken, is de gedachte.

 

 

2022 | Energiebesparende maatregelen

Alle ondernemers zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Verbruikt je bedrijf of organisatie per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan ben je verplicht energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Denk aan een hr-ketel voor de verwarming of het bedrijfspand isoleren. Er zijn voor 19 bedrijfstakken erkende energiebesparende maatregelen vastgelegd. Deze maatregelen staan in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Met de Wetchecker energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je zien welke regels voor jouw organisatie van toepassing zijn.

 

2023 | Alle kantoren energielabel C

Op 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen energielabel C of hoger hebben. Heeft een kantoorpand label D of lager dan riskeert de eigenaar een boete of zelfs een sluiting. Uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers blijkt dat 43% van de 60 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland hier nog niet aan voldoet. Grote steden als Utrecht en Nieuwegein lopen voorop in de duurzame transitie. Het kan zijn dat voor jouw bedrijf een uitzondering geldt: dat vind je terug in de beslisboom van de RVO. In 2050 moeten alle bedrijfspanden CO2-arm zijn en label A hebben.

 

2024 | CSRD – maatschappelijk jaarverslag

Vanaf 2024 wordt het verplicht voor grote ondernemingen om een maatschappelijk jaarverslag openbaar te maken. Ook kleinere ondernemingen zullen per 2026 aan deze richtlijnen moeten voldoen. Dat klinkt nog ver weg, maar het betekent concreet dat grote ondernemingen over het jaar 2023 al een maatschappelijk verslag moeten publiceren en kleinere ondernemingen al over het jaar 2025. Het is dus verstandig om nu al te beginnen met de voorbereidingen. Lees meer >

 

2025 | Zero-emissie zones in grote steden

Bezorgt jouw bedrijf of organisatie in de binnenstad? Dan heb je vanaf 2025 een elektrische bestelbus of -fiets nodig. De grootste steden in Nederland (30 – 40) krijgen emissievrije zones en dat betekent dat alleen voertuigen zonder uitstoot de stadskernen in mogen. Voor elektrische voertuigen hoef je tot 2024 geen motorrijtuigenbelasting te betalen, vanaf 2025 gaat dat veranderen.

 

 

2030 | Rekeningrijden / kilometerheffing

Je betaalt niet langer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan. Rekeningrijden, of kilometerheffing, wordt naar verwachting in 2030 ingevoerd. Wie weinig rijdt, en vaker de fiets of de benenwagen pakt, betaalt dus minder. Alle autobezitters betalen mee aan het weggebruik, ook als je een elektrische auto bezit.

 

2030 | Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die wereldwijd een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Nederland heeft zich samen met 193 landen hieraan gecommitteerd. Elk jaar rapporteert het Centraal Bureau voor de Statistiek over de voortgang die we hebben gemaakt.

In Nederland staan we natuurlijk voor minder grote uitdagingen dan andere landen. Toch is in ons land nog veel werk te verzetten zoals de aanpak van de klimaatcrisis, genderongelijkheid en dalende biodiversiteit. Onze acties hebben net zo goed gevolgen buiten de grenzen. Kleding die je hier koopt, komt vaak uit landen als India of Bangladesh. Kies je voor sperziebonen van de Nederlandse boer of koop je een zak groenten geproduceerd in Turkije? Jouw keuzes en acties dragen bij aan het behalen van de SDG’s.

 

2030 | Bussen en vrachtwagens rijden op schone energie

Op de klimaattop in Glasgow is afgesproken dat in 2030, 30% van alle nieuw verkochte vrachtwagens en bussen geen CO2 uitstoten. In 2050 moet al het Nederlands verkeer en transport geen schadelijke uitlaatgassen en CO2 meer uitstoot. Het idee is dat de 11 landen gaan samenwerken om de doelstellingen te behalen. Elektrisch vervoer en aandrijving met duurzame waterstof gaan een belangrijke rol spelen.

 

 

2030 | Stroomvoorziening van zon en wind

De overheid wil dat in 2030, 70% van alle elektriciteit opgewekt wordt door windturbines en zonnepanelen. Duurzame energie is veel meer afhankelijk van het weer. Daarom zijn er veel maatregelen nodig om altijd voldoende stroom te hebben, kansen waar het bedrijfsleven op in kan spelen. Het is de bedoeling dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken zoals aardgas en steenkool.

 

2050 | Volledig circulaire economie

In 2050 streeft Nederland naar een volledig circulaire economie: een economie waarin zoveel mogelijk duurzame, hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat. Voor veel bedrijven zal deze transitie een grote impact hebben: denk aan investeringen en (interne) bedrijfsprocessen aanpassen. Door tijdig de bedrijfsvoering te verduurzamen, bereid je je bedrijf of organisatie voor op de toekomst.

 

Laat SUB je helpen

Met de online tools van SUB kun je direct aan de slag om de duurzame ambities van jouw organisatie te realiseren. Je begint met het kaart brengen van je ambities en duurzame voetafdruk, daarna zet je concrete doelen vast die voortvloeien in een actieplan. Met dit actieplan kun je doelgericht aan de slag met duurzaamheid in jouw organisatie, toegespitst op jouw ambities. Heb je (onderweg) hulp nodig of ben je benieuwd hoe je met onze kennis en netwerk nog meer impact maakt? We begeleiden je graag!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

06-08-2019

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Sustainable Development Goal (SDG 12) is opgesteld om duurzamer en...
09-06-2020

COVID-19 & Social Return: overheidsinkoper kan sociaal het verschil maken

Aan deze manier had je vast nog niet gedacht! Iedereen...
30-12-2022

SUB-Booster Stefanie verdiept zich in cultuur en gedrag

Samen met onze SUB Boosters ontketenen we een duurzaamheidsrevolutie binnen organisaties in...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.