Week van de circulaire economie: Drie Quick Wins van Jeroen en Babs

Deze week, 11-16 maart 2024, is het de Week van de Circulaire Economie. Goede voorbeelden van producten en grondstoffen verminderen, hergebruiken, lenen, ruilen, repareren en recyclen krijgen door het hele land een podium. In deze blog delen Jeroen Zonneveld en Babs Mammen – van der Zon (co-founders van SUB | Sustainable Boost) 3 circulaire ‘quick wins’.

 

Maar eerst zoomen wij nog in op de betekenis van circulariteit. De (dreigende) schaarste van grondstoffen vraagt om een nieuw economisch systeem: de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Anders dan in een lineaire economie worden grondstoffen in een circulaire economie zo optimaal mogelijk ingezet en hergebruikt in verschillende schakels van de productieketen. Een efficiëntere omgang met grondstoffen is te bereiken met verschillende circulariteitsstrategieën, die ook bekend staan als de R-strategieën. Zie onderstaand model.

10-R model Circulaire economie - SUB | Sustainable Boost

Dit 10R-strategiemodel kan ook wel opgedeeld worden in een drietal categorieen, namelijk inkoop – gebruik – einde gebruik. Welke circulaire ‘quick wins’ hierin mogelijk zijn, lees je hieronder.

Open de dialoog met je contractpartners! (inkoop, R10-R8)

Ga de dialoog aan met je leveranciers. Laat ze meedenken op welke manier circulaire stappen gezet kunnen worden. Zij hebben vaak al meer ervaring opgedaan, de marktontwikkelingen gaan momenteel snel en ze brainstormen graag mee hoe je afvalstromen kunt inzetten voor nieuwe producten.

Een voorbeeld is de tissuestroom geeft Babs aan; “Voor de afvalverwerker/recyclebedrijf zijn papieren tissues een waardevolle grondxtof die zich uitstekend leent met recycling, wanneer deze gescheiden wordt ingezameld”.

Lees hier meer over het circulaire proces. Het resultaat is reductie restafval en tegelijkertijd circulaire toilethygiëne inkopen.

Duik jouw organisatie in! (gebruik, R7-R3)

Door de betrokkenen uit jouw eigen organisatie te vragen om hun input, daag elkaar uit om het gehele proces opnieuw te bekijken door het gebruik te analyseren van de afvalstromen. Directe ideeën vanuit het werkgebied zijn vaak pragmatischer en bieden goed zicht op wat er echt speelt. Gaat het om schoonmaak, betrek dan de objectleiders erbij. Denk je aan circulaire catering door bijvoorbeeld het tegengaan van verpakkingsmaterialen, stel vragen aan het cateringpersoneel maar ook gebruikers. Ook medewerkers worden steeds kritischer naar hun werkgevers over het verduurzamen van hun organisatie en kunnen meedenken over manieren waarop je als organisatie circulair kunt gaan werken. De wijze van het gebruik van de producten is van belang om te bepalen op welke wijze je circulairder kan inkopen.

Babs: ”Het expertteam Duurzaamheid van FMHaaglanden is al voortvarend bezig om presentaties, workshops, lezingen en dialogen te organiseren binnen afdelingen als Regie, Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Advies & Projecten. Met als doel deze methodiek over te brengen en te integreren in hun eigen werkzaamheden zodat duurzame circulaire afwegingen eerder meegenomen worden in het proces. Een procesmatig succes is de reparatie en recycling van de herbruikbare beker die is aangeschaft i.v.m. invulling van de SUP-wetgeving per 2024”.

Breng de keten in kaart! (einde gebruik, R2-R1)

Het einde gebruik is essentieel om stappen te kunnen maken op de R-ladder. Breng daarom de keten in kaart, zodat je overzichtelijk maakt wat er gebeurt met einde gebruiksfase. Bekijk dan met elkaar hoe slimmer omgegaan kan worden met deze afvalstroom. Kan dat door het op een ander manier te gebruiken? Of zelfs anders in te kopen? Of door de behoefte in te vullen met een alternatief product en/of kan dat product dan gemaakt worden van jullie eigen afvalstromen?

Jeroen: “Een goed voorbeeld is de recycling van pet-flesjes die ingeleverd moeten worden door bezoekers voordat zij het Van Gogh Museum willen betreden. Van deze inzameling kan de afvalverwerker een PMD product maken dat weer geplaatst kan worden in het museum of rondom het museum. Denk aan zonnebloemen die te koop zijn in de souveniersshop.”

Lees hier meer informatie over de ketensamenwerking.

Doe jij ook mee?

Met deze drie circulaire quick wins laten Jeroen en Babs zien dat het mogelijk is om concrete stappen te zetten richting een duurzamere toekomst. Door samen te werken, openlijk te communiceren en de volledige levenscyclus van producten te overwegen, kunnen we onze economie transformeren naar een model dat niet alleen efficiënter is, maar ook vriendelijker voor onze planeet. Laten we deze Week van de Circulaire Economie aangrijpen als een kans om te inspireren en te innoveren!

Meer weten over SUB & Circulariteit? Bekijk onze Circulair FM dienstverlening! Of kijk de onderstaande webinar terug!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

29-11-2021

Interview met SUB Booster Harry van Wijk

‘Nog te weinig bedrijven denken na over hoe ze hun...
20-03-2023

Facilitair specialist Berber Smit pakt verspilling aan

“Ik zou niet in een organisatie kunnen werken die alleen...
26-08-2019

Factsheet energiebesparende maatregelen: Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer)

Om energieverbruik te verduurzamen heeft de overheid voor organisaties verschillende...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.