Principe 6: Zoek de dialoog met stakeholders

Steeds meer organisaties (h)erkennen dat zij kunnen profiteren van de positieve effecten van een duurzaam imago. Als je wilt versnellen geldt: alleen ga je snel, samen kom je verder!

De grootste versnellers voor duurzame ontwikkeling liggen in de gezamenlijke aanpak met alle betrokken stakeholders (klanten, relaties, leveranciers, medewerkers) van jouw organisatie.  Denk maar aan de samenwerking die benodigd is om circulaire businessmodellen te organiseren, kennis en ervaringen vergaren over duurzaamheid, Social Return-kandidaten begeleiden naar de arbeidsmarkt, of een samenwerking aan te gaan met een maatschappelijke partner. Dit kan alleen door vanuit ketensamenwerking en partnerschap de verplichtingen en kansen op te pakken die duurzaamheid momenteel en in de toekomst met zich meebrengt. Om dit te bewerkstelligen zijn dialoogsessies met stakeholders hiervoor een krachtig instrument. In de praktijk zien we dat de sessies leiden tot innovatie, creativiteit, saamhorigheid bevordert en er veel kansrijke initiatieven ontstaan om gezamenlijk de bijdrage aan duurzaamheid te vergroten.

Dialoogsessies met stakeholders organiseren: hoe pak je dit nu aan?

Om jouw bedrijfsvoering te verduurzamen zijn zowel interne als externe stakeholders nodig. Dit start met het uitnodigen van interne betrokkenen én gecontracteerde leveranciers van jouw

bedrijfsvoering voor plenaire sessies. Hierdoor ontstaat cohesie voor het realiseren van het gemeenschappelijk doel: de duurzame doelstelling voor jou organisatie. Gebruik de dialoogsessies om met elkaar te werken aan 3 vaardigheden:

3) Bewustwording over duurzaamheid, circulariteit en SDG’s vergroten

Bij veel mensen is de noodzaak om te verduurzamen nog onvoldoende duidelijk. Ook is er nog veel onbekendheid over wet- en regelgeving op duurzaamheid die van invloed zijn op jouw bedrijfsvoering. We hebben een overzicht opgenomen in de Sustainable Routekaart.

Gebruik stap 1 van de dialoogsessie om te vertalen waarom jouw organisatie met duurzaamheid aan de slag gaat en stimuleer dat de groep kennis en ervaringen met elkaar gaan delen. Je zal zien dat dit kennisdeling en (keten) samenwerking bevordert, er gezamenlijke kansen ontstaan en dit bijdraagt aan het vergroten van bewustwording bij stakeholders. Uiteindelijke doel is dat duurzaam handelen op termijn vanzelfsprekend gaat worden bij alles wat de stakeholders doen.

2) Hoe met elkaar de ambities vertalen in concrete maatregelen

Knip jouw ambities op in duurzaamheidsthema’s en laat de groep per thema brainstormen over maatregelen en initiatieven die hierbij passen. Je kan verschillende werkvormen toepassen om thinking out-off-the-box te stimuleren onder jouw stakeholders. Nadat er voor ieder thema initiatieven zijn ontstaan is het zaak om de verstaalslag te maken naar concrete maatregelen. Benoem met elkaar; wie betrokken is bij een initiatief, wie actiehouder is en welke stappen benodigd zijn om het initiatief ook daadwerkelijk te realiseren. Het kan helpen om dit eerst in kleinere werkgroepen uit te werken om daarna aan elkaar de uitkomst te presenteren. Je zal zien dat dit een vliegwiel is voor het ontstaan van een duurzame ketensamenwerking!

3) Hoe de bijdragen aan duurzaamheid (meten en rapporteren) accountable te maken

De volgende stap is het per initiatief opstellen van een KPI. Wat is het uiteindelijke doel, waar wil je met elkaar naar toe groeien binnen een termijn van 3 a 4 jaar? De uitdaging ligt in het met elkaar meetbaar maken van duurzaamheidsprestaties (de KPI’s). Het periodiek meten van duurzaamheidsprestaties geeft waardevolle data om besluiten te nemen. En maakt het mogelijk om effectief en geloofwaardig richting stakeholders te rapporteren over de impact die gerealiseerd is of gerealiseerd gaat worden. Dit levert niet alleen sturingsinformatie, maar vormt in de praktijk een inspiratiebron voor anderen om ook maatschappelijk van betekenis te zijn. Door al je stakeholders te betrekken bij je bedrijfsvoering vorm je een heel sterk team, versnel en vergroot je het effect van jouw duurzame bedrijfsvoering en creëer je loyale en betrokken stakeholders.

Stakeholders betrekken? Ketensamenwerkingssessies!

Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met duurzaam facility management? Verdiep je dan eens in de potentie van One FM ketensamenwerking tussen de aparte facilitaire leveranciers. Denk hierbij aan diensten als catering, schoonmaak, receptie en onderhoud, én ook aan de afvalinzamelaar en toeleveranciers van facilitaire benodigdheden. Deze vorm van samenwerking biedt niet alleen kansen om de service en klantbeleving binnen jouw organisatie te verbeteren; juist door kennisdeling en belangen overstijgend te werken in de gehele facilitaire keten is verduurzaming mogelijk.

SUB biedt volledige ondersteuning als moderator gedurende leveranciersdialoogsessies! Benieuwd naar het effect van deze sessies? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

24-02-2022

Donuteconomie: Van Welvaart naar Welzijn

Door: Lotte Blesgraaf In februari 2022 kopten de kranten dat...
06-12-2022

VN-top over bedreiging biodiversiteit

Hoe gaan we onze biodiversiteit beschermen én redden? Daar buigen...
03-12-2020

Principe 4: Maak een 0-meting met een Sustainable Footprint

Het maken van een nulmeting is één van de 9...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.