Sustainable Routekaart

Veel organisaties zijn op zoek naar een complete weergave van verplichtingen die duurzaamheid momenteel en in de toekomst met zich mee brengt. Ook willen deze organisaties op een pragmatische wijze toewerken naar deze verplichtingen, zodat zij naast het voldoen aan wetgeving kunnen profiteren van de positieve effecten die een duurzaam imago met zich mee brengt.

Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en moeten zorgen voor klimaatactie. De SDG’s gelden voor iedereen tot de periode 2030.

In onze SUB video’s leggen wij per SDG uit welke concrete maatregelen bijdrage leveren aan SDG’s.

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over hun activiteiten en beleid op maatschappelijk vlak. Daarom geldt sinds 2019 de Transparantiebenchmark voor de 500 grootste bedrijven in Nederland, die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tweejaarlijks laat uitvoeren. Dit is gericht op het realiseren van transparantie in MVO beleid en activiteiten, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Ook krijgen deelnemers door deze transparantiebenchmark inzicht in verbetermogelijkheden en zien ze hoe zij scoren in vergelijking met andere organisaties.
De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.
Het kabinet heeft zich voorgenomen om de complete Nederlandse economie circulair te maken. Dit betekent dat geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Vanaf 2023 moeten alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is. Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn en is ook vijftig procent van de einddoelstelling bereikt. In 2050 wordt Nederland beoogd volledig circulair te zijn.

Overheden zijn vanaf 2030 verplicht om 100% circulair in te kopen. Dit heeft dus ook effect op commercieel organisaties die producten/diensten leveren aan overheidsorganisaties! 

De doelstelling van de EU in 2025 is om 55 procent van het kunststof verpakkingsmateriaal te recyclen en om hoeveelheid plastic voor eenmalig gebruik sterk terug te dringen. Hiermee wordt een energie neutrale economie gecreëerd. Vanaf eind 2020 moeten alle (nieuwe) gebouwen in Nederland voldoen aan het BENG criteria. Dit houdt in dat de gebouwen zijn beoordeeld als ‘bijna energie neutrale gebouwen’.
De ambitie “Samen tegen voedselverspilling” is opgesteld om in 2030 de voedselverspilling te halveren. Deze ambitie is een initiatief van Wageningen University & Research (Wur), in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel.
De 100.000 banenafspraak die werkgevers en overheid in 2015 sloten, is bedoeld om de mensen uit deze groep die dat zelf niet lukt een passende baan te bieden. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.
Wet Milieubeheer gaat gehandhaafd worden heeft ministerie aangekondigd. Bedrijven zijn verplicht energiemaatregelen te treffen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook is in 2023 ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m2 wettelijk verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Dit geldt niet voor: Rijks, provincie en gemeente monumenten, én panden die binnen twee jaar gesloopt worden.
De uitstoot van broeikasgassen dient in 2030 met 49% te zijn gedaald ten opzichte van het referentiejaar 1990, naar 113 megaton CO2-equivalenten. Deze doelstelling is het uitgangspunt van het klimaatakkoord en wordt verankerd in een klimaatwet.

Contact

Heb je vragen over of suggesties voor de Sustainable Routekaart? Wij horen graag van je!

Aantal dagen de tijd om SDG's te behalen

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ik ontvang graag de gratis SUB 0-meting!