Mobiliteit verduurzamen

 Mobiliteit maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord van Parijs en vormt voor veel organisaties een grote kostenpost. Logisch dat veel organisaties dan ook aan de slag gaan met het verduurzamen van hun mobiliteit. Wij helpen je graag verder!

Jouw duurzaam mobiliteitsplan

Met een duurzaam mobiliteitsplan helpen wij organisaties om vervoersbewegingen slimmer en schoner te organiseren, CO2-uitstoot te reduceren en in vele gevallen kosten te besparen. Hiermee maken wij organisaties efficiënter en klaar voor de wereld van morgen!

Het hebben van een duurzaam mobiliteitsplan heeft raakvlakken met meerdere SDG’s. De meest voor de hand liggende SDG bij deze duurzaamheidsambitie is SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur.

Naast SDG 9 levert een duurzaam mobiliteitsplan bijdrage aan SDG 7, SDG 11, SDG 12 & SDG 17

Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en moeten zorgen voor klimaatactie. De SDG’s gelden voor iedereen tot de periode 2030.

De doelstelling van de EU in 2025 is om 55 procent van het kunststof verpakkingsmateriaal te recyclen en om hoeveelheid plastic voor eenmalig gebruik sterk terug te dringen. Hiermee wordt een energie neutrale economie gecreëerd. Vanaf eind 2020 moeten alle (nieuwe) gebouwen in Nederland voldoen aan het BENG criteria. Dit houdt in dat de gebouwen zijn beoordeeld als ‘bijna energie neutrale gebouwen’.
De uitstoot van broeikasgassen dient in 2030 met 49% te zijn gedaald ten opzichte van het referentiejaar 1990, naar 113 megaton CO2-equivalenten. Deze doelstelling is het uitgangspunt van het klimaatakkoord en wordt verankerd in een klimaatwet.

Aan de slag met duurzame mobiliteit binnen jouw organisatie?

Wil jij aan de slag met het verzilveren van duurzaamheidsambities en SDG-impact? Wij helpen je graag verder! Met onze pragmatische en integrale aanpak creëren wij inzicht, bewustwording en verbinding. Ook voor jouw organisatie is dit mogelijk; binnen drie maanden realiseren wij met de SUB-barometer jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in concrete duurzaamheidsmaatregelen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ik ontvang graag de gratis SUB 0-meting!