Circulair inkopen

Circulaire inkopen met impact

In een circulaire economie bestaat afval niet meer. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. Circulair inkopen is het inzetten van het inkoopinstrument om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en daarmee het aanjagen van de circulaire economie.

Circulair inkopen is een van de belangrijkste instrumenten om de transitie naar de circulaire economie te maken.

Met een jaarlijks inkoopvolume van meer dan 73 miljard euro heeft de Nederlandse overheid een krachtig instrument om te versnellen richting een volledige circulaire economie in 2050. Om dit doel te bereiken gaat de overheid vanaf 2030 100 procent circulair aanbesteden en om dit ambitieuze doel te bereiken zijn alle uitvragen van rijk, provincies en gemeenten in 2023 al circulair. Uitzonderingen daarop zijn alleen toegestaan als dit niet volledig mogelijk is en er nog producten of systemen moeten worden ontwikkeld. 

Het realiseren van circulaire doelen vraagt van organisatie om niet zelf het circulaire wiel uit te vinden maar om hier de kennis van de markt bij te gebruiken.

Wij begeleiden organisaties van circulaire ambitie tot inkoopplan, tot het daadwerkelijk realiseren van impact. Dit doen we door circulair in te kopen en het realiseren van (keten) samenwerking. Bij deze inkoop- en aanbestedingstrajecten gebruiken we vaak elementen van de Best Value benadering.

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.