webinar

Kansrijk aanbesteden door een krachtige duurzaamheidsvisie

Webinar kansrijk aanbesteden SUB

Ook maximaal impact maken door anders in te kopen? Sociaal inkopen is leuk en simpel! In deze webinar gaan wij in op de volgende onderwerpen:

  • Welke ontwikkelingen wij zien bij inkopend Nederland
  • Hoe je als leverancier hierop kunt inspelen
  • Wat de invloed van de Green Deal en de CSRD is op (overheids) aanbestedingen
  • Hoe je kansrijk kan aanbesteden vanuit Sociaal en Milieu oogpunt
 
Kosten:
Gratis! We vragen alleen je tijd en aandacht
Waar:
Online, de link sturen we je toe per mail
Hosts:
Babs Mammen – van der Zon & Jeroen Zonneveld

 

Kansrijk aanbesteden: Sociaal

Nederland kent een groep van ca. 1,3 miljoen mensen die om verschillende redenen niet actief deelnemen op de arbeidsmarkt. Deze groep wordt ook wel genoemd: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als inkoper binnen de overheid kun je voor deze groep het verschil maken. Sinds juli 2016 biedt Artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 overheden de mogelijkheid tot het (deels) voorbehouden van opdrachten aan SW-bedrijven én aan Sociale Ondernemingen. Dit biedt kansen om een aanbesteding (deels) voor te behouden aan sociale organisaties die voldoen aan het PSO30+ keurmerk2. Hiermee kunnen overheden ruim baan geven aan sociaal inkopen, aan sociaal ondernemerschap en samen invulling geven aan de Participatiewet en Banenafspraak.

Kansrijk aanbesteden: Mileu

De Green Deal en de invoering van de CSRD vraagt van grote organisaties om niet alleen voor hun eigen bedrijfsvoering, maar voor hun hele waardeketen (upstream en downstream) ambitie te maken op CO2richting klimaatneutraliteit in 2050. Om dit te realiseren dienen er grote stappen gemaakt te worden op CO2-reductie, overstap naar duurzame energie en de circulaire economie. Deze verplichtingen maken steeds meer onderdeel uit van aanbestedingen, hiermee worden marktpartijen gedwongen om ook hieraan bij te dragen.

 

Het speelveld verandert!

Grote uitdagingen bepalen de komende jaren onze maatschappij en de wereld waarin we leven. De klimaatcrisis, grondstoffen- en personeelsschaarste maar denk ook aan de steeds groter wordende groep kwetsbare mensen in onze samenleving. Tegelijkertijd bewegen we naar een nieuwe (wereld)economie waarin winst en maatschappelijke relevantie elkaar versterken. Organisaties verduurzamen niet langer oamdat het ‘hoort’ of om risico’s uit de weg te gaan, duurzaam leiderschap biedt groeikansen en een verbeterde marktpositie.

Om toekomstbestendig te zijn moeten veel organisaties zichzelf opnieuw uitvinden en transformeren naar een nieuwe versie. Maar dat doe je niet van de één op de andere dag. Was het maar zo makkelijk! Hoe weet je wat bij jouw organisatie past? Hoe concretiseer je duurzame ambities en hoe communiceer je hierover geloofwaardig naar buiten toe? Laat dit nou onze specialisatie zijn.

Over Babs & Jeroen

Na een heftige en emotionele periode ontstond voor Jeroen Zonneveld een kantelpunt in zijn leven en het besef dat hij een andere koers moest varen. Vanuit een passie voor duurzaamheid, FM en (sociaal) anders inkopen besloot hij voor zichzelf te beginnen om de wereld beter achter te laten.

Kort daarna ontmoette hij Babs Mammen – Van der Zon. Een verbindende ondernemer van kansen en wensen in de markt die graag positief bijdraagt aan een betere samenleving. Na 10 jaar interim opdrachten bij zowel profit als non-profit organisaties, merkte zij dat ze haar opgedane kennis en ervaring duurzamer beschikbaar wilde stellen.

Grote uitdagingen bepalen de komende jaren onze maatschappij en de wereld waarin we leven. Denk aan de klimaatcrisis, grondstoffen schaarste, problemen in de zorg en de steeds groter wordende groep kwetsbare mensen. Het is dan ook tijd voor actie!

De bedrijfsvoering van organisaties is hierbij het vliegwiel naar een duurzame wereld. Met die gedachte is SUB ontstaan. Hand in hand maken Babs en Jeroen de bedrijfsvoering van organisaties duurzaam, betekenisvol en toekomstbestendig.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.