SUB-Dashboard

van duurzaamheidsambitie naar impact

Duurzaamheidsdoelen verwezenlijken aan de hand van KPI’s gekoppeld aan de SDG’s? Dit zorgt voor focus en maakt organisaties accountable. Maak kennis met het SUB-Dashboard!

SUB Dashboard

Hoe duurzaam is de bedrijfsvoering van jouw organisatie? En hoeveel initiatieven neemt jouw organisatie al die bijdrage leveren aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s)?

Het SUB-Dashboard helpt organisaties om met concrete KPI’s te rapporteren over de bijdrage aan SDG-indicatoren en de maatschappelijke impact die wordt gecreëerd. Dit zorgt voor focus en maakt organisaties accountable.

Ook voor jouw organisatie is dit mogelijk; binnen drie maanden realiseren wij met het SUB-Dashboard jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in concrete KPI’s, die gekoppeld zijn aan de SDG’s.

 Het SUB-Dashboard is gekoppeld aan de SUB-Barometer

Door het invullen van de SUB-Barometer ontstaat het duurzaamheidsprofiel van jouw organisatie binnen 11 onderdelen van
de bedrijfsvoering. Dit profiel geeft inzicht in de realisatie van de duurzaamheids-doelstellingen en welke maatregelen de
organisatie nog gaat nemen. Naast het duurzaamheidsprofiel ontstaat uit de SUB-Barometer een score op de SDG initiatieven. Deze score geeft een weergave van het aantal initiatieven per SDG waar jouw organisatie momenteel al een
bijdrage aan levert. Op basis van de resultaten uit de barometer ontvang je voor jouw organisatie een actieplan met concrete
duurzaamheids-maatregelen. De doelen en KPI’s uit het actieplan worden vervolgens gekoppeld aan het SUB-Dashboard
zodat je in één overzicht kunt zien hoe ver jouw organisatie is in het verwezenlijken van haar doelen.

SDG Chart

Boosted by SUB..

Organisaties over het SUB-dashboard

Naast het integreren van duurzaamheidsthema’s en SDG’s in het lespakket wordt ook de bedrijfsvoering verduurzaamd. Een
bijdrage aan beide kanten heeft een versterkende werking! Door het gebruik van het SUB-Dashboard adopteren wij 5 SDG’s die samenhangen met het secundaire proces en die uitgewerkt worden in concrete doelen.

Hogeschool Windesheim

Projectmedewerker Duurzaamheid

Periodiek Rapporteren

Het periodiek rapporteren over voortgang en status van duurzaamheidsambities heeft een positieve impact op verbinding en betrokkenheid van zowel interne- als externe stakeholders van een organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers doelstellingen hebben om naar toe te leven, waarbij extra motivatie ontstaat door transparantie in resultaten. Extern zorgt het periodiek rapporteren van resultaten en KPI’s ervoor dat een organisatie zich accountable maakt en een duurzaam imago opbouwt.

Het SUB-Dashboard biedt mogelijkheid om te rapporteren aan de hand van aan de 17 SDG’s gekoppelde KPI’s. Ook hebben de KPI’s uit het SUB-Dashboard raakvlakken met de meest voorkomende duurzaamheidsambities:

  • CO2-uitstoot;
  • Duurzame mobiliteit;
  • Social Return;
  • Energie-efficiency;
  • Grondstoffen-efficiency;
  • Voorkomen water verspilling;
  • Voorkomen voedsel verspilling;
  • Bewustwording & communicatie;

Doe jij ook mee?

Is jouw organisatie al klaar voor de wereld van morgen? Doe de gratis 0-meting en ervaar de boost van sustainability!