Principe 8: Communiceer over jouw duurzame bedrijfsvoering

Het communiceren over jou duurzame bedrijfsvoering is van meerwaarde voor de hele organisatie. De zichtbare leiders op dit gebied worden beloond door hun medewerkers, klanten en andere stakeholders. Het maakt hun als werkgever aantrekkelijk voor talentvolle medewerkers en het vergroot hun merkvertrouwen bij klanten en stakeholders.

Maar hoe zorg je nou dat jou omgeving hiervan op de hoogte is, dat ze je sympathieker vinden, zich meer verbonden voelen, of dat je inspireert om bewuster, gezonder of duurzamer te leven en zo ook bij te dragen aan een betere wereld. Hoe voorkom je onder andere beschuldigingen van Green Washing…

Medewerkers van organisaties die bijdragen aan brede maatschappelijke doelen hebben een grotere betrokkenheid, motivatie en loyaliteit dan medewerkers van organisaties zonder maatschappelijke engagement.

Dat lijkt simpel.

Merken met een maatschappelijke betekenis inspireren en winnen de sympathie en gunst van hun medewerkers en klanten. De andere kant is dat vier van de tien Nederlanders duurzaamheidsclaims wantrouwt. Veel consumenten zijn weliswaar kritisch ten aanzien van grotere bedrijven, maar weten nauwelijks wat ze nu eigenlijk aan duurzaamheid doen. Bovendien zitten consumenten of zakelijke klanten lang niet altijd te wachten op uitgebreide informatie over het duurzaamheidsbeleid. Het heeft dan ook geen zin en is zeker niet effectief ze daarmee te overladen.

Maar waarop moet je nou letten om succesvol te communiceren vanuit de doelstelling om:
– Een betere marktpositie te verwerven
– Een duurzame levensstijl of duurzaam ondernemen te stimuleren.

Hoe communiceer je op zo’n manier dat het bijdraagt aan het onderscheidend vermogen of het gewenste imago dat leidt tot een grotere voorkeur of meer aankopen van je product?

Hieronder beschrijven we 5 communicatieprincipes die van toepassing zijn op communicatie-uitdagingen:

 

1. Logische fit met het merk: why

Voor de geloofwaardigheid van je merk is het cruciaal dat mensen het logisch vinden dat je je inspant voor het gekozen issue. Het is niet alleen van belang dat mensen weten en begrijpen wat de maatschappelijke betekenis is, maar ook waarom dit zo belangrijk voor je merk is. Wacht ook niet met communiceren tot alles helemaal in orde is, maar neem mensen mee in het proces, bijvoorbeeld via social media, of je website, en laat zien welke stappen je zet.

2. Relevante content bieden: segmentatie

De maatschappelijke betekenis vormt de brug tussen je duurzaamheidsbeleid en de markt. Als je relevant wilt zijn voor je doelgroep, moet je je boodschap afstemmen op je publiek. Er bestaat hiervoor geen eenduidige one-size-fits-all-oplossing. Het begint met kennis van je klant en segmentatie van je doelgroep. Vervolgens bepaal je of je gaat communiceren op product- of merkniveau, of gaat communiceren om het vertrouwen of onderscheid van jouw organisatie te versterken.

3. Concreet aangeven waar het op staat: geloofwaardigheid

Je bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen staat algauw te ver af van de consument, het is letterlijk te ver weg (in de keten) of te abstract. Communiceer zo concreet mogelijk wat je doet. Zoek de touch points met de consument en houd de boodschap daarbij simpel en eenvoudig, zodat de consument dit makkelijk tot zich kan nemen. Je geloofwaardigheid wordt groter als je duidelijk aangeeft wat je doet, wat de impact is en hiervoor bewijzen geeft.

4. Inspiratie bieden: storytelling

Inspiratie bied je dus niet door dingen mooier of beter voor te stellen dan ze zijn of door te overdrijven, maar door een lonkend perspectief te schetsen, een forse ambitie neer te zetten en te laten zien hoe je daar kunt komen. Het gaat erom mensen te raken en aan te spreken op waarden die ook voor hen belangrijk zijn of op een hoger doel waaraan ze via (aanschaf van) het merk kunnen bijdragen.

5. Verbinden met klanten: interactie en dialoog

Om mensen echt te betrekken bij je merk zijn interactie en dialoog nodig. In de een-op-eencommunicatie met je klant ontstaat betrokkenheid en binding. Dat begint met aandacht voor de klant, bijvoorbeeld in telefonische contacten voor offertes of bij klachtenafhandeling, maar het gaat ook over aanwezigheid bij events of het organiseren van eigen klantevents.

De opmars van SDG’s als mondiale nieuwe taal

De Sustainable Development Goals (SDG’s) staan voor 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die wereldwijd een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De 193 lidstaten van de VN hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. Het bedrijfsleven en overheid in Nederland heeft een grote invloed op het realiseren van deze doelen.

Van organisaties wordt verwacht dat de SDG’s geïntegreerd worden in hun strategie, een vertaalslag wordt gemaakt naar concrete maatregelen voor hun bedrijfsvoering en dat zij communiceren (rapporteren) over de voortgang. Hierbij zijn de SDG-indicatoren mondiaal de nieuwe taal voor verslaglegging over de rol die ondernemingen spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen.

Bij steeds meer overheden, schoolinstellingen en bedrijven die communiceren over hun duurzame bedrijfsvoering nemen de SDG’s een belangrijke plek in. Kortom, don’t forget the SDG’s!

Deel dit artikel

Lees meer blogs

25-07-2023

Houd het hoofd koel: Duurzame alternatieven voor de airco

Als de temperaturen stijgen, zetten we al snel met één...
09-03-2020

Een toekomstproof duurzaamheidsbeleid in 4 stappen

In een duurzaamheidsbeleid beschrijft jouw organisatie doelen rondom het verduurzamen...
10-01-2023

De duurzame ontdekkingstocht van podcastmaker Tess Schram

“Ik heb geen idee hoe duurzaam leven in elkaar zit,...

Kunnen we je helpen?

Neem telefonisch contact met ons op 085-060 9202 of stuur ons een e-mail. Dan bespreken we meteen alle opties die we voor je hebben.

Super dat je ons hebt gevonden!

We houden je graag op de hoogte van alle duurzame ontwikkelingen. Wil jij dat ook?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt elke maand het laatste nieuws, interviews, tips en meer in je mailbox.