Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van duurzaam facility management.

Lever met jouw organisatie bijdrage aan de 17 SDG’s!

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Sustainable Development Goal (SDG 12) is opgesteld om duurzamer en efficiënter te produceren en consumeren. Dit omdat ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet haalt. Ook is het twaalfde duurzame ontwikkelingsdoel opgesteld om...

Lees meer
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Sustainable Development Goal 16 (SDG 16) is opgesteld om geweld en corruptie te bestrijden. Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is duurzame ontwikkeling vrijwel onmogelijk. Ook dienen rechtssystemen met dit ontwikkelingsdoel te worden versterkt op nationaal...

Lees meer
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) is opgesteld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook is het doel opgesteld om levenslang leren voor iedereen te bevorderen. Dit houdt in dat er naast toegang tot basisonderwijs ook toegang tot voortgezet- en hoger...

Lees meer
SDG 8: Waardig werk en economische groei

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Sustainable Development Goals 8 (SDG 8) is opgesteld om fatsoenlijk en werk te creëren voor iedereen op de wereld. Hierbij dienen er goede werkomstandigheden te zijn. Ook dient het werk economische groei te stimuleren zonder dat het milieu wordt aangetast. Tussen 2016...

Lees meer
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Sustainable Development Goal 3 (SDG 3) is opgesteld om goede gezondheid te verzekeren en welvaart te promoten voor alle leeftijden. Zonder goede gezondheid kan er geen duurzame ontwikkeling plaatsvinden. Ieder jaar sterven er zes miljoen kinderen voor hun vijfde...

Lees meer
SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Sustainable Development Goal 17 (SDG 17) is opgesteld om een nieuw mondiaal partnerschap tussen organisaties en instanties te starten. Om alle duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen realiseren is dit partnerschap nodig. Hierbij staat een samenwerking ter bevordering...

Lees meer
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Sustainable Development Goal 9 (SDG 9) heeft betrekking tot industrie, innovatie en infrastructuur. Een goede infrastructuur speelt een sleutelrol voor iedereen op de wereld. Hoe kun je anders naar je werk, zaken doen of jezelf voorzien in levensmiddelen? In veel...

Lees meer
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Sustainable Development Goal 11 (SDG 11) “Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam” is een breed inzetbaar doel. Dit doel is ontstaan als gevolg van de verstedelijking. Verstedelijking wil zeggen dat het aantal mensen dat in...

Lees meer
SDG 13: Klimaatactie

SDG 13: Klimaatactie

Sustainable Development Goal 13 (SDG 13) "Klimaatactie" is opgesteld om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor miljoenen mensen en de natuur. Zo smelten de poolkappen en wordt het inkomen van vele mensen...

Lees meer