Circulair FM

Met SUB begeleiden we organisaties met de transitie naar een circulaire facilitaire bedrijfsvoering: van circulaire ambitie naar het toepassen van circulaire businessmodellen en het formuleren van concrete maatregelen om circulariteit te waarborgen. Hierbij is het uitgangspunt om van afval naar Zero Waste te gaan. Dit leidt tot win-win situaties: meer ketensamenwerking, meer innovatie en minder grondstoffenverbruik.

Circulair FM heeft raakvlakken met meerdere SDG’s. De meest voor de hand liggende SDG bij deze duurzaamheidsambitie is SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Naast SDG 12 levert energie efficiency een bijdrage aan SDG 9, SDG 13, SDG 14 & SDG 15

Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en moeten zorgen voor klimaatactie. De SDG’s gelden voor iedereen tot de periode 2030.

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.

Het kabinet heeft zich voorgenomen om de complete Nederlandse economie circulair te maken. Dit betekent dat geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Vanaf 2023 moeten alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is. Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn en is ook vijftig procent van de einddoelstelling bereikt. In 2050 wordt Nederland beoogd volledig circulair te zijn.

Overheden zijn vanaf 2030 verplicht om 100% circulair in te kopen. Dit heeft dus ook effect op commercieel organisaties die producten/diensten leveren aan overheidsorganisaties! 

De ambitie “Samen tegen voedselverspilling” is opgesteld om in 2030 de voedselverspilling te halveren. Deze ambitie is een initiatief van Wageningen University & Research (Wur), in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel.

Aan de slag met circulair FM binnen jouw organisatie?

Wil jij aan de slag met het verzilveren van duurzaamheidsambities en SDG-impact? Wij helpen je graag verder! Met onze pragmatische en integrale aanpak creëren wij inzicht, bewustwording en verbinding. Ook voor jouw organisatie is dit mogelijk; binnen drie maanden realiseren wij met de SUB-barometer jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in concrete duurzaamheidsmaatregelen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ik ontvang graag de gratis SUB 0-meting!