Sustainable Development Goal 10 (SDG 10) is opgesteld om ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen. Tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid binnen ontwikkelingslanden met 11 procent toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen blijft inkomensongelijkheid toenemen. Hoe kan jouw organisatie bijdrage leveren aan dit duurzame ontwikkelingsdoel? SUB – Sustainable Boost legt het je uit!

Eerlijke kansen voor iedereen door social return

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return wordt door organisaties vaak toegepast in de vorm van contractvoorwaarden. Veelal wordt een streefpercentage van 5% van de opdrachtwaarde gehanteerd. Hiermee worden kwetsbare groepen begeleid richting het zelfstandig kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Sinds 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samen. De participatiewet heeft als doel het zorgen voor arbeidsmarkt toeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Deze toeleiding wordt bij voorkeur bij reguliere werkgevers gedaan.

Social Enterprise organisaties

PSO Prestatieladder gecertificeerde organisaties (een keurmerk voor de mate van sociaal ondernemen), of Sociale Werkplaats (SW) bedrijven bieden kansen voor iedereen. Door in te kopen van PSO en SW organisaties ontstaan eerlijke kansen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het hanteren van deze inkoop wijze zorgt dat jouw organisatie voldoet aan de quotum wet. Per 1 januari 2020 is deze wet van kracht.

Lees meer over duurzame werkgelegenheid (SDG 8)

Fair trade om gelijkheid in ontwikkelingslanden te stimuleren

Door fair trade producten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via fair trade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen. Maar wel aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen.

SUB Barometer

Met de SUB-barometer helpen wij organisaties om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsprofiel van hun facilitaire bedrijfsvoering en de vertaalslag te maken van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen. Maatregelen die direct verwerkt kunnen worden tot (inkoop) actieplannen. Wij helpen graag bij het invullen van de SUB barometer en het verzilveren van duurzaamheidsambities. Wil je weten hoe goed jouw organisatie op weg is naar invulling van de 17 SDG’s? Doe de gratis 0-meting!